هر انسان در طول زندگی اش 7500 حیوان می خورد!


هر انسان در طول زندگی اش 7500 حیوان می خورد!😳

هر انسان به طور میانگین تا 70 سالگی، 11 گاو، 27 گوسفند و 2400 مرغ و چند هزار ماهی را بطور کامل میخورد!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.