#آیا_می_دانستید_کرسی_خونساز_است؟


#آیا_می_دانستید_کرسی_خونساز_است؟

پاها در زیر کرسی، آرام آرام گرم می شوند، در این حالت مغز استخوان که کارش خونسازی است، شروع به فعالیت کرده و عملیات خونسازی را تقویت می کند!

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.