کنایه جالب ژوله: "این مواد مخدر و دیدی چه سَمّیه؟! میزنی فکر میکنی اقتصاد کشورت از اقتصاد آلمان برتره!"


کنایه جالب ژوله: "این مواد مخدر و دیدی چه سَمّیه؟! میزنی فکر میکنی اقتصاد کشورت از اقتصاد آلمان برتره!" 😅

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.