صالحی: مرکز مونتاژ سانترفیوژهای نسل جدید ما را زدند


🎥 صالحی: مرکز مونتاژ سانترفیوژهای نسل جدید ما را زدند

🔹به کوری چشم کسانی که این کار خبیث را انجام دادند، در یک ماه به ۷۰ درصد ظرفیت قبل بازگشتیم. مرکز مونتاژ جدید را دل کوه ایجاد می‎کنیم.

🔹۲۴ ساعته غنی‎سازی ۲۰ درصد را راه انداختیم و غنی‎سازی ۶۰ درصدی را هم در همین مدت می‎توانیم شروع کنیم. قانون گفته هر ماه حدود ۱۰ کیلو اورانیوم ۲۰ درصد تولید کنیم، ما یک ماه نشده ۲۶ کیلو تولید کردیم.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.