این لنز های هوشمند می توانند با یک چشم ‌زدن عکس بگیرند. همچنین لنز های واقعیت افزوده با قابلیت تحلیل محیط اطراف نیز در حال توسعه می باشند.


این لنز های هوشمند می توانند با یک چشم ‌زدن عکس بگیرند. همچنین لنز های واقعیت افزوده با قابلیت تحلیل محیط اطراف نیز در حال توسعه می باشند.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.