واعظی: انجام ندادن تعهدات برجامی پيامد دارد


واعظی: انجام ندادن تعهدات برجامی پيامد دارد

🔹رئیس دفتر رئیس جمهور: لغو اجرای پروتکل الحاقی برای آژانس و اعضای برجام خوشايند نيست.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.