واکنش مجری تلویزیون به سخنان جهانگیری:


واکنش مجری تلویزیون به سخنان جهانگیری:
🔹مردم فشارها را شاید تحمل کنند اما اینکه برخی مسئولین خود را به تجاهل بزنند و جوری رفتار کنند که انگار از وضعیت اقتصادی مردم خبر ندارند واقعا آزاردهنده است.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.