افشای نقش پلیس آمریکا در ترور رهبر سیاهان مسلمان آمریکا پس از 56 سال!


🔺افشای نقش پلیس آمریکا در ترور رهبر سیاهان مسلمان آمریکا پس از 56 سال!

🔹ترجمه اختصاصی آخرین خبر

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.