این عکس هم بماند برای تاریخ...


#491549969این عکس هم بماند برای تاریخ...

▪️تجمع مشتاقان استاد محمدرضا شجریان پشت درهای آرامگاه فردوسی

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.