انگار یک عمر اشتباهی آب پرتقال خوردیم!


#491549964انگار یک عمر اشتباهی آب پرتقال خوردیم!

فصل پرتقال رسیده، بعد از دیدن این کلیپ، دیگه درست مصرف کنیم🍊👌

🆔

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.