پیام ویدیویی ترامپ از بیمارستان


#491549947🎥 پیام ویدیویی ترامپ از بیمارستان

🔹به اینجا آمدم چون حالم چندان خوب نبود. الان بسیار احساس بهتری دارم.

🔹باید برگردم. به گمانم به زودی برگردم و مشتاقم که رقابت انتخاباتی را به شکلی که شروع کردیم، به پایان برسانیم.
@

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.