طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: تقویت و تامین مالی بلند مدت بازار سرمایه به دلیل حرکت از تامین مالی از بانک محوری به بازار سرمایه برای مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت دارد.


#491549827📌طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: تقویت و تامین مالی بلند مدت بازار سرمایه به دلیل حرکت از تامین مالی از بانک محوری به بازار سرمایه برای مجلس شورای اسلامی بسیار اهمیت دارد.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.