رئیس جمهور در حاشیه نشست سرا قوا: همکاری و هماهنگی سه قوه می تواند برای رفع مشکلات کشور و حل سریع مسائل کمک کند


#491549826🔴رئیس جمهور در حاشیه نشست سرا قوا: همکاری و هماهنگی سه قوه می تواند برای رفع مشکلات کشور و حل سریع مسائل کمک کند

▫️در نشست امروز مسائل اقتصادی کشور و مسائل منطقه ای بررسی شد.

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.