تشکر روحانی از معلمین و اساتید


#491549813🎥تشکر روحانی از معلمین و اساتید

رئیس جمهور:
🔹درب مدارس و دانشگاه‌ها به روی دانش آموزان و دانشجویان باز است.
🔹جوانان و نوجوانان با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند از فرصت یادگیری و علم استفاده کنند.
tn.ai/2346858

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.


توضیحات بیشتر درباره این خبر http://tn.ai/2346858