اونس
1404.1
هر گرم 18 عیار
435,200
سکه تمام
4,630,000
نیم سکه
2,370,000
ربع سکه
1,570,000
سکه گرمی
1,010,000