اونس
1404.2
هر گرم 18 عیار
435,200
سکه تمام
4,627,000
نیم سکه
2,370,000
ربع سکه
1,570,000
سکه گرمی
1,010,000