اتحادیه طلا و جواهر یزد


رییس اتحادیه: محمدرضا نوری زاده

تلفن: 3536263681
نمابر: 3536223291
آدرس: یزد خیابان قیام کوچه لب خندق روبروی فضای سبز
پست الکترونیک: onetala@gmail.com
وبسایت: yazdtala.ir
بروزرسانی: 1395/05/04

توضیحات اتحادیه طلا و جواهر یزد


اتحادیه سازندگان، فروشندگان طلا و جواهر و نقره یزد

تاریخ تاسیس اتحادیه: 1351

مشخصات هیئت رئیسه:

ردیف سمت نام و نام خانوادگی رسته شغلی
1 رئیس محمد رضا نوری زاده سازنده طلا
2 نائب رئیس اول محمد حسین منتظری سازنده طلا
3 نائب رئیس دوم محمد رضا قدیرزاده سازنده طلا
4 دبیر علیرضا صابری فروشنده
5 خزانه دار مرتضی ملک ثابت فروشنده

 

تصاویر اتحادیه طلا و جواهر یزد