کوارتز صورتی

پیدایش رز کوارتز رز کوارتز به طور طبیعی به صورت ساختارهای نادیسه در داخل هسته پگماتیت های بزرگ ایجاد می شود. به طور کلی، مرزهای بلورین بلورهای تک به دلیل تداخل دیگر بلورهای در حال رشد، واپیچیده اند. بنابراین ساختارهای بزرگ رز کوارتز بدون بلور به نظر می رسند و این فقدان بلور باعث شده کانی شناسان از سراسر جهان اولین ساختارهای کشف شده را به عنوان تقلبی یا مصنوعی رد کنند. یک شکل بلورین نادر از رز کوارتز نیز در برخی کشورها کشف شده و کوارتز صورتی نامیده می شود.

آموزشگاه گوهرتراشی و گوهرشناسی آرگو

رز کوارتز یک ماده معدنی آذرین است که ریشه در اعماق زمین داشته و با انجماد ماگما گرانیتی که سنگ مذاب است، بوجود می آید. پلوتون ها (Plutons) که توده های عظیم ماگما هستند، کمتر از سنگ های اطراف متراکم بوده و به تدریج به سمت سطح زمین هدایت می شوند.

پلوتون ها چندین کیلومتر زیر سطح زمین سفت (متبلور) می شوند. هنگامی که پلوتون به پایان سفر خود می رسد، درجه حرارتش به اندازه کافی کاهش یافته و ماگما متبلور شده و به مواد معدنی جامد تبدیل می شود. ماگما مایع نزدیک لبه های توده غنی در مواد فرار از قبیل آب، سیلیس، اکسیژن و برخی از عناصر دیگر ممکن است از طریق شکاف ها و شکستگی های روی سنگ، داخل سنگ های اطراف بپرد و وارد شوند.

این در حالی است که در داخل سنگ، گدازه رانی های (نفوذ) ماگما (پگماتیت ها) همچنان سرد شده و رزکوارتز به تدریج متبلور می شود. بسته به مقدار ماگمای مایعی که وارد سنگ شده، بلورهای عظیم رز کوارتز ممکن است تولید شوند. دیگر مواد معدنی مانند فلدسپات و میکا نیز امکان دارد در همان زمان تشکیل شوند. بسیاری از رسوخ های پگماتیت (نوعی سنگ آذرین خارا مانند) حاوی رز کوارتز که در نقاط مختلف جهان یافت شده اند، حدود 1 تا 2 میلیارد سال عمر داشته و عمدتا از پرکامبرین (Precambrian) منشاء می گیرند. بنابراین رز کوارتزها مانند کروندوم (یاقوت های سرخ و یاقوت های کبود) اصالتا قدیمی هستند.

خواص فیزیکی و نوری رز کوارتز

کوارتز در سیستم بلوری شش گوشه لوز وجه (منشور شش وجهی که سطوح آن لوزی هستند) - Hexagonal-Rhombohedral -متبلور می شود، اما خصلت بلوری رز کوارتز معمولا نادیسه (نامنظم از نظر شکل و گاهی بلورین از نظر ساختمان درونی) با چند برخورد سطوح بلوری است. وزن مخصوص این سنگ 2.65 بوده، دارای ضریب شکست مضاعف 1.544 و 1.553 و دوشکستی است که تفاوت این دو 0.009 می باشد.

سختی رز کوارتز در مقیاس موس 7 و این سنگ ها به طور کلی مات رو به شفاف هستند. چند رنگ نمایی (Pleochroism) در کوارتز می تواند ضعیف یا مشخص باشد.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
اخبار سایر رسانه ها