98 درصد افراد نمی‌توانند حیوان مخفی شده در این عکس را پیدا کنند

خطای دید تقریبا برای هرکسی ممکن است اتفاق بیفتد چه در دنیای واقعی و چه در عکس ها میتواند بسیار جالب باشد. عکسی که در اینجا به شما نشان میدهیم تقریبا 98% افراد نمیتوانند حیوان مخفی شده در آن را زیر 15 ثانیه پیدا کنند.

98 درصد افراد نمی‌توانند حیوان مخفی شده در این عکس را پیدا کنند


خطای دید تقریبا برای هرکسی ممکن است اتفاق بیفتد چه در دنیای واقعی و چه در عکس ها میتواند بسیار جالب باشد. عکسی که در اینجا به شما نشان میدهیم تقریبا 98% افراد نمیتوانند حیوان مخفی شده در آن را زیر 15 ثانیه پیدا کنند.


خب اگر زیر 15 ثانیه ماری که روی این سخره خود را استتار کرده است را پیدا کنید، به شما تبریک میگوییم شما چشم تیز بینی دارید. در غیر این صورت شما همیشه نگاه گسترده تری به اطراف خود دارید و سعی می‌کنید که با نگاهی کلی و یکباره به راحتی همه آنچه که باید ببنید را ببینید.

اما چرا جانوران سعی میکنند استتار کنند ؟

همه حیوانات در هر محیطی که زندگی میکنند در واقع خاصیت های همان محیط را نیز به خود میگیرند. هم از نظر فیزیکی و هم از نظر ظاهری. همه ما میدانیم که حیوانات از طریق رنگ پوست خود تلاش می‌کنند تا خود را با محیطی که در آن زندگی میکنند مطابقت دهند. با این کار هم از خطر شکار شدن در امان هستند و هم میتوانند فرصت های خوبی برای شکار داشته باشند.

اگر بخواهیم به صورت خاصی در مورد مار ها حرف بزنیم در در واقع از خزنده ای حرف زده ایم که در نوع خود بسیار جالب توجه است و میتوانند بنابر محیطی که در آن زندگی میکنند خود را با آن تطبیق داده و یا استتار کنند تا هم طعمه سایر جانوران نشوند و هم بتوانند از این طریق طعمه های بیشتری برای شکار دارد.

بیشتر بخوانید


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است