متولدین هر ماه از چه چیزی بیشتر می‌ترسند

روش های مختلفی برای شناخت شخصیت افراد وجود دارد. شخصیت شناسی از طریق ماه تولد رایج روش برای توصیف ویژگی های شخصیتی افراد است. هر ماه تولد معمولا نوعی خاص از ترس ها را دارد که در اینجا به آنها میپردازیم.

متولدین هر ماه از چه چیزی بیشتر می‌ترسند


روش های مختلفی برای شناخت شخصیت افراد وجود دارد. شخصیت شناسی از طریق ماه تولد رایج روش برای توصیف ویژگی های شخصیتی افراد است. هر ماه تولد معمولا نوعی خاص از ترس ها را دارد که در اینجا به آنها میپردازیم.


در اینجا قصد داریم به شما نشان دهیم که متولدین هر ماه از چه چیزی بیشتر از همه می‌ترسند. در ابتدا باید بگوییم که ویژگی های شخصتی بر اساس ماه تولد تا حدودی نسبی هستند و به قطعیت نمیتوان گفت که دقیقا متولدین هر ماه از چه چیزی بیشتر و کمتر می‌ترسند. چون جنبه های شخصیتی بسیاری از افراد در خانواده و اجتماع شکل می‌گیرد.

ترس

حالا وقت آن است که ببینیم متولدین هر ماه از چه چیزی بیشتر از همه میترسند.

متولدین فروردین : افراد متولد فروردین از باخت ترس دارند، آنها همیشه به دنبال کسب موفقیت های بیشتر در زندگی خود هستند و اجازه نمی‌دهند در برابر چالش ها شکست بخورند. اما باید گفت ترس از باخت را باید از طریق راه هایی تا حد معمول کمتر کرد چون میتواند در بلند مدت به شما ضربه بزد.

متولدین اردیبهشت : آنها از بی ثباتی و تغییر ناگهانی در زندگی و سایر جنبه های زندگی خود ترس دارند. در واقع بی ثباتی میتواند به راحتی ذهن آن ها را دچار آشفتگی کند. برای مثال بی ثباتی در رابطه زناشویی و یا کار.

تغییر

متولدین خرداد : متولدین خرداد ترس از تنها ماندن زیادی دارند. این این ترس شاید به این دلیل باشد که برای دوستی ها و روابط خود بسیار ارزش قائل هستند و نمیخواهند که به راحتی آن ها را از دست بدهند.

متولدین تیر : تیر ماهی ها از مکان های شلوغ و تا حدودی باز ترس دارند. بیشتر سعی میکنند که در مکان های کوچک با افراد کمتر در ارتباط باشند. آنها ترجیج میدهند که تنها باشند تا اینکه در جایی که شلوغ باشد زندگی و رفتار کنند.

بیشتر بخوانید

متولدین مرداد : مردادی ها از حسادت ترس دارند. آنها شاید به انرژی های منفی و مثبت باور دارند و چون حسادت با خود انرژی منفی به همراه دارد طبیعتا ترس از حسادت ممکن است بیشتر در آنها بروز کند.

متولدین شهریور : ترس از مریضی از ترس های رایج متولدین شهریور است که خب در نوع خود بسیار جالب توجه است. ریشه این ترس میتواند به دلیل اهمیت قائل شدن برای سلامتی خود باشد.

مریضی

متولدین مهر : مهر ماهی ها از آینده مبهم و گنگ ترس زیادی دارند و سعی میکنند تا جایی که امکان دارد هدف هایی را برای خود ترسیم کنند تا از ابهام در مورد آینده خود دور باشند.

متولدین آبان : متولدین آبان بیشتر از صمیمیت و رابطه ترس دارند. دلیل مختلفی برای این ترس وجود دارد. برای مثال ممکن است به دلیل اعتمادی که در صمیمیت و رابطه به طرف مقابل پیدا می‌کنند دچار ترس میشوند. از این رو میترسند که اعتماد خود را به کسی که با او صمیمی هستند از دست دهند و یا کسی در خلاف اعتمادی که به آن شخص دارد عمل کند.

متولدین آذر : متولدین آذر از تاریکی و خاموشی ترس دارند و به ندرت بتوانند در محیطی تاریک بتوانند دوام بیاورند.

متولدین دی : دی ماهی ها از بی برنامه بودن و بالاتکلیف بودن ترس زیادی دارند. آنها همیشه سعی می‌کنند که تا جایی که امکان دارد برای هر دقیقه و ساعت خود برنامه درستی داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند.

متولدین بهمن : بهمن ماهی ها تا حدودی به انسان های دورو بر خود شکاک هستند و یا به ندرت پیش بیاید که به آن ها اعتماد کنند. از این رو سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد از آدم ها دوری کنند.

متولدین اسفند : متولدین اسفند از درگیر و دعوا و جنگ ترس دارند، سعی میکنند همه چیز و همه کس در صلح زندگی کنند و هیچ جنگ و خونریزی در دورو بر خود و دنیا وجود نداشته باشد.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است