جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

چرا هیچکس نمی تواند خاطره های پیش از 4 سالگی خود را به یاد بیاورد

روانشناسان معتقدند که بخش عمده ای از شخصیت ما در دوران کودکی مان شکل می گیرد اما ما چیز زیادی از آن روز ها نمی توانیم به یاد بیاوریم. آیا می داند که دلیل فراموشی خاطرات سال های اول زندگی چیست؟

چرا هیچکس نمی تواند خاطره های پیش از 4 سالگی خود را به یاد بیاورد

روانشناسان معتقدند که بخش عمده ای از شخصیت ما در دوران کودکی مان شکل می گیرد اما ما چیز زیادی از آن روز ها نمی توانیم به یاد بیاوریم. آیا می داند که دلیل فراموشی خاطرات سال های اول زندگی چیست؟

ما در اینجا قصد داریم دلیل این موضوع را به شما بگوییم. هرچند هنوز هم تحقیقات در حال انجام زیادی درباره این موضوع وجود دارد اما ما سعی کرده ایم تا عمده دلایلی که تا به امروز تحقیقات مشخص کردند را برای شما بازگو کنیم.


حافظه

دانشمندان معتقدند که قدرت حافظه ما و چیز هایی که به یاد می آوریم تا حد بسیار زیادی به حرف زدن ما مربوط می شود. یعنی بیشتر خاطرات ما از زمانی شروع می شود که توانایی حرف زدن را کسب می کنیم.

در واقع ما حافظه خود را با کلمات بازیابی می کنیم. وقتی می خواهیم چیزی را تعریف کنیم آن را با کلمات مختلف تعریف ممی کنیم. در واقع مغز ما یاد گرفته است که خاطرات خود را با استفاده از کلمات بازیابی کند و پیش از سن 4 سالگی ما هنوز نمی توانیم به درستی حرف بزنیم.

کودک

دانشمندان معتقدند که از نظر بیولوژیکی به دلیل اینکه در سال های اولیه زندگی مغز ما در حال رشد می باشد، مغز خاطرات بلند مدت را ذخیره نمی کند.

از طرف دیگر پدر و مادر نیز تاثیرات بسیاری بر روی حافظه ما در دوران کودکی می گذارند. در واقع مغز کودکان برداشت متفاوتی از فعالیت های خود با پدر و مادر دارد.

والدین

والدین می تواند باعث شوند که ما خاطرات و احساسات منفی یا مثبت را از دوران کودکی خود به یاد بیاوریم. در نتیجه بهتر است که آموزش و یادگیری تلاش کنند که تنها خاطرات و احساسات مثبت از آن دوران در ذهن کودکان باقی بماند.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است