جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

با دانستن این نکات مچ افرادی را که به شما دروغ می گویند بگیرید

ممکن است در برخورد با افراد وقتی با آن ها صحبت کرده اید حس کنید که آن ها به شما دروغ می گویند اما نتوانسته اید این را به خودتان و دیگران ثابت کنید. ی ماهر ترین افراد دروغ گو نیز می توانند از طریق صحبت و زبان بدنشان خودشان را لو بدهند. در رفتار ئ حرف های افراد نشان هایی وجود دارد که شما با تشخیص آن ها می توانید مچ افراد دروغگو را بگیرید.

با دانستن این نکات مچ افرادی را که به شما دروغ می گویند بگیرید

ممکن است در برخورد با افراد وقتی با آن ها صحبت کرده اید حس کنید که آن ها به شما دروغ می گویند اما نتوانسته اید این را به خودتان و دیگران ثابت کنید. ی ماهر ترین افراد دروغ گو نیز می توانند از طریق صحبت و زبان بدنشان خودشان را لو بدهند. در رفتار ئ حرف های افراد نشان هایی وجود دارد که شما با تشخیص آن ها می توانید مچ افراد دروغگو را بگیرید.

1.خشکی دهان: وقتی فردی مجبور به دروغ گفتن باشد به دلیل خشکی دهان صحبت کردن برای دشوار است زیرا دستگاه عصبی بدن تولید بزاق را کاهش می دهد


خشکی دهان

2. بیان نکردن اخر کلمات: افراد دروغگو معمولا انتهای کلمات را بیان نمی کنند و یا آهسته تر بیان می کنند علت این اتفاق تاثیر دروغگویی بر روی تنفس فرد است زیرا فرد در این حالت دچار اضطراب شده است و تنفس برای دشوار است

3. زل زدن به چشم ها: دروغگو های حرفه ای برای تحت تاثیر قرا دادن شما مستقیم به چم های شما زل می نند تا بتوانند شما را تحت تاثیر قرار دهند تا به آن ها اعتماد کنید

زل زدن

4.با انگشت اشاره کردن: یکی از روش های دروغگو ها برای مجاب کردن فرد مقابل است تا فرد مقابل را قانع کنند که او درحال اشتباه کردن است

5.دست زدن به گردن: یکی دیگر از نشانه های دروغگویی دست زدن مداوم به گردن است. افراد دروغگو در هنگام دروغ گفتن به طور ناخودآگاه دستانشان را بر روی سر و گردن خود می کشند.

بازی کردن


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است