جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

انجام این کارها شما را پیش بقیه خراب می کند

همه افراد دارای خط قرمز ها و چارچوب هایی در زندگی شان هستند که اگر شما از آن ها رد شوید و رفتار شما دور از ادب و شخصیت یک فرد محترم باشد باعث می شود که شما در چشم اطرافیانتان و دیگران خراب شوید و دیگر شما را به جع های خود راه ندهند. برخی از رفتارها از چارچوب های اخلاقی بسیار زشت و زننده هستند و افراد با دیدن این رفتارها در یک شخص او را طرد می کنند.

انجام این کارها شما را پیش بقیه خراب می کند

همه افراد دارای خط قرمز ها و چارچوب هایی در زندگی شان هستند که اگر شما از آن ها رد شوید و رفتار شما دور از ادب و شخصیت یک فرد محترم باشد باعث می شود که شما در چشم اطرافیانتان و دیگران خراب شوید و دیگر شما را به جمع های خود راه ندهند. برخی از رفتارها از چارچوب های اخلاقی بسیار زشت و زننده هستند و افراد با دیدن این رفتارها در یک شخص او را طرد می کنند.

داشتن این رفتار ها و ویژگی ها در یک فرد می تواند از او چهره ای منفور و غیر اجتماعی در چشم دیگران بسازد اصلاح این رفتار ها و رعایت آداب اجتماعی در برخورد با دیگران می تواند تاثیر مثبت بسزایی در محبوبیت شما داشته باشد. همچنین دانشمندان ثابت کرده اند که اولین برخورد و احساسات در افراد در طی 7 ثانیه اول ارتباط به وجود می آید و می تواند تاثیر زیادی بر روی دیدگاه دیگران نسبت به شما داشته باشد.


اما کدام رفتارها هستند که می توانند شما را در چشم دیگران بی ارزش و خراب کنند.

1. شل دست دادن: افرادی که به آرامی و بسیار شل دست می دهند افرادی منزوی، خجالتی و بی اشتیاق هستند.

شل دست دادن

2. افرادی که در طی صحبت کردن آدامس می جوند: این رفتار نشان دهنده نابالغ بودن و خودمختار و بی فرهنگ بودن فرد است.

آدامس باد کردن

3. ارتباط چشمی بسیار مستقیم: ارتباط چشمی با فرد مقابل امری بسیار مهم برای جذب افراد است اما هنگامی که نگاه کاملا خیره باشد فرد مقابل عذب می کند و منجر به فرار کردن او می شود.

4. بازی با موها: زن ها به طور عمده 18 بار در طول روز با موهای خود بازی می کنند اما بازی کردن با موها در هنگام صحبت با دیگران می تواند پیام های منفی داشته باشد و فرد مقابل احساس کند شما به حرف های او گوش نمی دهید و یا از صحبت کردن با او خسته شده اید.

بازی کردن با موها


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است