این تست روانشناسی به شما نشان می دهد که خیال پرداز هستید یا واقع بین؟

تست های روانشناسی واقعیت های پنهانی را از گوشه کنار شخصیت تان به شما نشان می دهند. آدم ها به طور کلی به دسته ی خیال پرداز و واقع بین تقسیم می شوند گروه اول همه اتفاقات را از نگاه رویا و خیال می نگرند و در رویاهای خود زندگی می کنند و دسته دوم افراد واقع بین هستند که تمام زوایای زندگی را همانطور که است می بینند و در واقعیت حال زندگی می کنند. شما جز کدام دسته هستید؟

این تست روانشناسی به شما نشان می دهد که خیال پرداز هستید یا واقع بین؟

تست های روانشناسی واقعیت های پنهانی را از گوشه کنار شخصیت تان به شما نشان می دهند. آدم ها به طور کلی به دسته ی خیال پرداز و واقع بین تقسیم می شوند گروه اول همه اتفاقات را از نگاه رویا و خیال می نگرند و در رویاهای خود زندگی می کنند و دسته دوم افراد واقع بین هستند که تمام زوایای زندگی را همانطور که است می بینند و در واقعیت حال زندگی می کنند. شما جز کدام دسته هستید؟

تست روانشناسی


برای هر کدام از سوال های زیر یکی از گزینه ها را انتخاب کنید و امتیاز مقابل هر گزینه خود را جمع کنید و با توجه به جمع نمرات پاسخ تست را مشاهده کنید.

به ندرت (1) گاهی اوقات (2) اغلب(3)

1. می توانم بدون آن که سرخ شوم دروغ مصلحتی بگویم

2. گاهی در سینما گریه می کنم

3. می توانم در ابرها، کوه ها و کاغذ دیواری ها نقش ها و نگارهایی پیدا کنم

4. طرح های خوبی دارم که فکر می کنم بتوانم از آن ها فیلم تهیه کنم.

5.وقتی داستانی را بازگو می کنم در آن تغییراتی می دهم تا جالب تر بنظر برسد

6. می توانم موقعیت های زندگی را به طور زنده در ذهنم تصور کنم مثلا خودم را در جزیره ای متروکه ببینم.

بیشتر بخوانید

7.وقتی کسی که معمولا سر وقت می آید دیر می کند من نگران احتمال تصادف کردن او می شوم

8.از هنرهای انتزاعی لذت می برم

9. دوست دارم درباره ماوراء الطبیعه فیلم ببینم و یا کتاب بخوانم

10. وقتی از خواب بیدار می شوم چند ثانیه طول می کشد تا خود را در دنیای واقعی احساس کنم.

واقع بین

پاسخ تست:

10 تا 15 امتیاز

شما با توجه به واقعیت ها فکر می کنید در حالی که غیر ممکن نیست که به موقعیت های تخیلی توجه داشته باشید بیشتر برخورد عملی و منطقی با زندگی را می پسندید. اگر بتوانید قوه تخیل و تصور خود را تقویت کنید به نفع خود عمل کرده اید.

16 تا 23 امتیاز

در زمینه تصور و تخیل در سطح متوسط هستید تعادل میان عملی بودن و خلاقیت داشتن به شما امکان می دهد که نقطه نظرهایتان را عینیت ببخشید و به خیالات و تصورات خود هم اعتبار بدهید.

24 تا 30 امتیاز

شما از قوه تصور و تخیل فراوان بهره دارید این نیرویی قدرتمند در درون شما است اما مراقب باشید تبدیل به موجودی با باورهای غیر عملی نشوید سعی کنید اگر لازم می دانید ذهن خلاق خود را تا حدودی مهار کنید تا در کار تصمیم گیری به ملاحظه کاری بیشتری برسید.

افراد خیال پرداز


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است