نحوه حمل کیف چه ویژگی هایی از شخصت شما را فاش میکند ؟!

اگر شما هم در زندگی خود زیاد از کیف استفاده میکنید، حالا چه کوله یا سایر کیف ها باید بگوییم که نوع حمل کیف هم میتواند ویژگی های عمیق شخصیت شما را فاش کند.

نحوه حمل کیف چه ویژگی هایی از شخصت شما را فاش میکند ؟!

همه مردم بر اساس رفتاری که از خود نشان میدهند ، شخصیت خاصی را نیز برای خود دارند، ممکن است قضیه خیلی به واقعیت نزدیک نباشد، اما برای پی بردن به این موضوع کافی است فقط به احساسات ما و تاثیر آن در رفتار های خود نگا کنیم، اگر احساس تنهایی داشته باشیم ، رفتار های متناسب با آن را انجام میدهیم. این مسئله کم کم به جزئی از شخصیت ما تبدیل میشود و بسیاری دیگر از رفتار های ما و یا حتی تمام رفتار های مارا تحت تاثیر قرار میدهد.

شخصیت


در اینجا به بررسی و توضیح نوع حمل کیف در هر شخص و ارتباط آن نوع شخصیتی که دارد میپردازیم. در ابتدا لازم است که به این عکس نگاهی بیاندازید تا نوع حمل کیف خود را تشخیص دهید.

نحوه حمل کیف

1- حالت اول : بصورت کوله پشتی ؛ ماجراجو هستید، شخصیت بلاملاحضه و دلسوزی دارید و به دیگران اهمیت می‌دهید به همین دلیل دیگران خیلی زود به شما اعتماد کرده و از شما پیروی میکنند.

حالت دوم : اگر کیفتان را محکم در دست می‌گیرید : میخواهید روی همه چیز آگاهی داشته باشید، دیدگاه خاص خودتان را دارید، رک و البته بسیار قابل اعتمادید.

کیف

حالت سوم : کیف روی شانه : این افراد عاشق مطالعه و بسیار مودب و محترم هستند بقدری که اگر بین حرف های شما خوبشان برود نیز این کار ار با چشم های باز انجام داده و گاهی سرشان را به تایید تکان خواهند داد.

بیشتر بخوانید

حالت چهارم : کیف مورب روی شانه : داراییهایتان برایتان مهم است و البته اغلب در مورد آنها غلو می‌کنید و ثروت شان را به رخ دیگران می‌کشید در عین حال بسیار سخاوتمندند ؛ اما مراقب باشید دیگران از این ویژگی سوء استفاده نکنند.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است