جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

با این تست قدرت چشمان خود را تشخیص دهید

چشم ها یکی از مهم ترین حواس ما هستند که درک عمده ما از اطرافمان را تشکیل می دهند. اگر قصد دارید که ببنید چشمانی به قدرت چشم های عقاب دارید می توانید با انجام دادن این تست آن را محک بزنید.

با این تست قدرت چشمان خود را تشخیص دهید

چشم ها یکی از مهم ترین حواس ما هستند که درک عمده ما از اطرافمان را تشکیل می دهند. اگر قصد دارید که ببنید چشمانی به قدرت چشم های عقاب دارید می توانید با انجام دادن این تست آن را محک بزنید.

برخی از افراد هستند که هیچ چیزی از دید چشمان تیزبین آنان دور نمی ماند. در حالی که برخی افراد به سادگی متوجه چیز هایی که جلو چشمشان قرار دارد هم نمی شوند.


اگر می خواهید متوجه شوید که شما در کدوم گروه قرار دارید با انجام دادن این تست می توانید آن را بفهمید. برای دیدن پاسخ ها می توانید اینجا کلیک کنید.

1. هسته یکی از آووکادو ها در زیر شکل قلب است. آن را پیدا کنید.

2. قورباغه را پیدا کنید.

3. عروس دریایی در میان جلبک ها مخفی شده است. آن را پیدا کنید.

4. در میان لامپ های ژاپنی یک لامپ معمولی وجود دارد. آن را می بینید؟

5. جایی میان زرافه ها یک پلنگ مخفی شده است. آن را پیدا کنید.

6. اسب آبی میان کرگدن ها را پیدا کنید.

7. بهترین جا برای مخفی شدن داس میان دکمه هاست. به نظر شما کجاست؟

8. افتاب پرست را پیدا کنید.

9. یک صابون درون آب افتاده است. آن را می بینید؟

10. یک زنگوله میان کلید ها است. آن را پیدا کنید.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است