جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

متناسب سازی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق تصویب شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم با هدف همسان سازی حقوق کارکنان دولت خبر داد.

به گزارش سایت طلا،حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم با هدف همسان سازی حقوق کارکنان دولت خبر داد.

وی در توضیح این مصوبه کمیسیون تلفیق افزود: با توجه به این که کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها، کارمندان زندان‌ها، معلمان، جهادگران و سایرکارکنان دولت متقاضی و پیگیر همسان سازی حقوق و مزایا با سایر کارکنان دولت بودند، برای تحقق درخواست‌های به حق کارکنان دولت این تبصره از ماده 29 پیگیری و امروز به تصویب رسید

وی گفت: با این مصوبه در قانون بودجه 1400 برای همه کارکنان دولت همسان سازی با شیوه‌ای که پیش بینی شده است در سال آینده اجرا می‌شود.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تبیین تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم گفت: براساس این تبصره دولت مکلف است، طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکار مناسب در نظام پرداخت حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه ( در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند) را در میسر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

وی تاکید کرد، با الحاق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم به بند "و" تبصره 2، بودجه 1400 خواسته تمام کارمندان باید محقق شود،

حاجی بابایی در پایان اظهار امیدواری کرد: دولت همه مساعی خود را برای اجرای این قانون عدالت خواهانه بکار گیرد.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است