جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

لیست قیمت روز محصولات اپل

محصولات اپل در انواع مخلتف در بازار وجود دارد، این لیست یکی از بروزترین لیست های قیمت محصولات اپل از جمله آیفون ، اپل واچ مک بوک ، آی مک ، آیپد و ایرپاد است.

لیست قیمت روز محصولات اپل

محصولات اپل در انواع مخلتف در بازار وجود دارد، این لیست یکی از بروزترین لیست های قیمت محصولات اپل از جمله آیفون ، اپل واچ مک بوک ، آی مک ، آیپد و ایرپاد است.

مدل حافظه رم حافظه داخلی دوربین قیمت
----------------------------------- --------------------- -------------- --------------------------- --------------------------
iPhone 12 Pro Max 128GB 2020 4 گیگابایت 128 گیگابایت 4 دوربین 12+12+12 41.000.000
iPhone 12 Pro Max 256GB 2020 4 گیگابایت 256 گیگابایت 4 دوربین 12+12+12 43.000.000
iPhone 12 Pro Max 512GB 2020 4 گیگابایت 512 گیگابایت 4 دوربین 12+12+12 50.000.000
iPhone 12 Pro 128GB 2020 4 گیگابایت 128 گیگابایت 4 دوربین 12+12+12 40.000.000
iPhone 12 Pro 256GB 2020 4 گیگابایت 256 گیگابایت 4 دوربین 12+12+12 42.000.000
iPhone 12 Pro 512GB 2020 4 گیگابایت 512 گیگابایت 4 دوربین 12+12+12 ناموجود
iPhone 12 64GB 2020 4 گیگابایت 64 گیگابایت 4 دوربین 12+12 27.000.000
iPhone 12 128GB 2020 4 گیگابایت 128 گیگابایت 4 دوربین 12+12 28.000.000
iPhone 12 256GB 2020 4 گیگابایت 256 گیگابایت 4 دوربین 12+12 33.000.000
iPhone 12 mini 2020 4 گیگابایت 128 گیگابایت 4 دوربین 12+12 25.000.000
iPhone SE 256GB 2020 3 گیگابایت 256 گیگابایت 12 23.000.000
iPhone SE 128GB 2020 3 گیگابایت 128 گیگابایت 12 18.000.000
iPhone SE 64GB 2020 3 گیگابایت 64 گیگابایت 12 16.000.000
iphone 11 pro 512GB max 4 گیگابایت 512 گیگابایت 12+12+12 46.000.000
iphone 11 pro 256GB max 4 گیگابایت 256 گیگابایت 12+12+12 40.000.000
iphone 11 pro 64GB max 4 گیگابایت 64 گیگابایت 12+12+12 38.000.000
iphone 11 pro 64GB 4 گیگابایت 64 گیگابایت 12+12+12 35.000.000
iphone 11 pro 512GB 4 گیگابایت 512 گیگابایت 12+12+12 ناموجود
iphone 11 pro 256GB 4 گیگابایت 256گیگابایت 12+12+12 41.000.000
iphone 11 64GB 4 گیگابایت 64 گیگابایت 12+12 26.000.000
iphone 11 128GB 4 گیگابایت 128 گیگابایت 12+12 30.000.000
iphone 11 256GB 4 گیگابایت 256 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone XR 64GB 3 گیگابایت 64 گیگابایت 12 ناموجود
iphone XR 128GB 3 گیگابایت 128 گیگابایت 12 ناموجود
iphone XS Max 512 GB 4 گیگابایت 512 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone XS Max 256 GB 4 گیگابایت 256 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone XS Max 64 GB 4 گیگابای 64 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone XS 4 گیگابایت 512 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone XS 4 گیگابایت 256 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone XS 4 گیگابایت 64 گیگابایت 12+12 ناموجود
iPhone X-iphone 10 3 گیگابایت 64 گیگابایت 12+12 ناموجود
iPhone X-iphone 10 3 گیگابایت 256 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone 8 plus 64GB 3 گیگابایت 64 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone 8 plus 256GB 3 گیگابایت 256 گیگابایت 12+12 ناموجود
iphone 8 64GB 2 گیگابایت 64 گیگابایت 12 ناموجود
iphone 8 256GB 2 گیگابایت 256 گیگابایت 12 ناموجود

لیست قیمت آیپد
مدل صفحه نمایش
اینچ
دقت صفحه نمایش حافظه رم حافظه داخلی قیمت
---------------------------------------- ------------- ----------------------- --------------- ------------ ------------------------
iPad 10.2 32GB 4G 2020 10.2 اینچ 1620×2160 3گیگابایت 32 گیگابایت 15.000.000
iPad 10.2 128GB 4G 2020 10.2 اینچ 1620×2160 3گیگابایت 128 گیگابایت 18.500.000
iPad 10.2 128GB WiFi 2020 10.2 اینچ 1620×2160 3گیگابایت 128 گیگابایت 13.000.000
iPad 10.2 32B WiFi 2020 10.2 اینچ 1620×2160 3گیگابایت 32 گیگابایت 11.000.000
iPad Air 4G 2020 10.9 اینچ 1640×2360 3گیگابایت 64گیگابایت 23.800.000
iPad Pro 11 4G 128GB 2020 11.0 اینچ 1668×2388 6گیگابایت 128 گیگابایت 35.700.000
iPad Pro 11 WiFi 128GB 2020 11.0 اینچ 1668×2388 6گیگابایت 128 گیگابایت 27.600.000
iPad Pro 11 4G 512GB 2020 11.0 اینچ 1668×2388 6گیگابایت 512 گیگابایت 40.000.000
iPad Pro 11 WiFi 512GB 2020 11.0 اینچ 1668×2388 6گیگابایت 512 گیگابایت ناموجود
iPad Pro 11 WiFi 256GB 2020 11.0 اینچ 1668×2388 6گیگابایت 256 گیگابایت 30.500.000
iPad Pro 11 4G 256GB 2020 11.0 اینچ 1668×2388 6گیگابایت 256 گیگابایت 33.000.000
iPad Pro 12.9 4G 1T 2020 12.9 اینچ 2048×2732 6گیگابایت 1 ترابایت 50.000.000
iPad Pro 12.9 4G 512GB 2020 12.9 اینچ 2048×2732 6گیگابایت 512 گیگابایت 45.000.000
iPad Pro 12.9 4G 256GB 2020 12.9 اینچ 2048×2732 6گیگابایت 256 گیگابایت 40.000.000
iPad Pro 12.9 WiFi 256GB 2020 12.9 اینچ 2048×2732 6گیگابایت 256 گیگابایت 37.000.000
iPad Pro 12.9 4G 128GB 2020 12.9 اینچ 2048×2732 6گیگابایت 128گیگابایت 38.000.000
iPad Pro 12.9 WiFi 128GB 2020 12.9 اینچ 2048×2732 6گیگابایت 128گیگابایت 33.500.000
ipad 10.2 2019 32GB 4G 10.2 اینچ 1620×2160 2 گیگابایت 32 گیگابایت 14.500.000
ipad 10.2 2019 32GB WiFi 10.2 اینچ 1620×2160 2 گیگابایت 32 گیگابایت 10.900.000
ipad 10.2 2019 WiFi 128GB 10.2 اینچ 1620×2160 2 گیگابایت 128 گیگابایت ناموجود
iPad Air 256GB 4G 2019 10.5 اینچ 1668×2224 2 گیگابایت 256گیگابایت ناموجود
iPad Air 256GB WiFi 2019 10.5 اینچ 1668×2224 2 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
iPad Air 64GB 4G 2019 10.5 اینچ 1668×2224 2 گیگابایت 64 گیگابایت 21.600.000
iPad Air 64GB WiFi 2019 10.5 اینچ 1668×2224 2 گیگابایت 64 گیگابایت 16.400.000
iPad mini 256GB 4G 2019 7.9 اینچ 1536×2048 2 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
iPad mini 256GB WiFi 2019 7.9 اینچ 1536×2048 2 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
iPad mini 64GB 4G 2019 7.9 اینچ 1536×2048 2 گیگابایت 64 گیگابایت ناموجود
iPad mini 64GB WiFi 2019 7.9 اینچ 1536×2048 2 گیگابایت 64 گیگابایت 13.800.000
ipad pro 11 4G 1T 2018 11.0 اینچ 1668×2388 4 گیگابایت 1ترابایت ناموجود
ipad pro 11 4G 512 GB 2018 11.0 اینچ 1668×2388 4 گیگابایت 512 گیگابایت ناموجود
ipad pro 11 4G 256GB 2018 11.0 اینچ 1668×2388 4 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
ipad pro 11 WiFi 256GB 2018 11.0 اینچ 1668×2388 4 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
ipad pro 11 4G 64GB 2018 11.0 اینچ 1668×2388 4 گیگابایت 64 گیگابایت ناموجود
ipad pro 11 WiFi 64GB 2018 11.0 اینچ 1668×2388 4 گیگابایت 64 گیگابایت ناموجود
ipad pro 12.9 4G 1T 2018 12.9 اینچ 2048×2732 6 گیگابایت 1 ترابایت ناموجود
ipad pro 12.9 4G 512GB 2018 12.9 اینچ 2048×2732 6 گیگابایت 512 گیگابایت ناموجود
ipad pro 12.9 4G 256GB 2018 12.9 اینچ 2048×2732 6 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
ipad pro 12.9 WiFi 256GB 2018 12.9 اینچ 2048×2732 6 گیگابایت 256 گیگابایت ناموجود
ipad pro 12.9 WiFi 64GB 2018 12.9 اینچ 2048×2732 6 گیگابایت 64 گیگابایت ناموجود
ipad pro 12.9 4G 64GB 2018 12.9 اینچ 2048×2732 6 گیگابایت 64 گیگابایت ناموجود
iPad 9.7 inch 2018 4G 32GB 9.7 اینچ 1536×2048 2 گیگابایت 32 گیگابایت ناموجود
iPad 9.7 inch 2018 4G 128GB 9.7 اینچ 1536×2048 2 گیگابایت 128 گیگابایت ناموجود
iPad 9.7 2018 WiFi 128GB 9.7 اینچ 1536 × 2048 2 گیگابایت 128 گیگابایت ناموجود
iPad 9.7 2018 WiFi 32GB 9.7 اینچ 1536 × 2048 2 گیگابایت 32 گیگابایت ناموجود
2017-iPad Pro 12.9 512GB/4G 12.9 اینچ 2048 × 2732 4 گیگابایت 512 گیگابایت ناموجود
iPad 9.7 inch 2017 WiFi 32GB 9.7 اینچ 2048×1536 2 گیگابایت 32 گیگابایت ناموجود
iPad 9.7 inch 2017 WiFi 128GB 9.7 اینچ 2048×1536 2 گیگابایت 128 گیگابایت ناموجود
2017 iPad 9.7 inch 128 GB 4G 9.7 اینچ 2048×1536


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است