هیچگاه پیش از جوشاندن بادمجان آن را پوست نکنید!

بادمجان از دسته صیفیجات پرطرفداری است که بسیار در آشپزی کاربرد دارد.مصرف قسمت‌های سبزرنگ بادمجان باعث رشد تومورهای سرطانی در بدن می‌شود. بادمجان فواید بسیاری دارد و بهتر است قبل پوست کندن حتما ۵ دقیقه آن را در آب بجوشانید، تا مواد سمی زیر پوستش خارج شود.

هیچگاه پیش از جوشاندن بادمجان آن را پوست نکنید!

بادمجان از دسته صیفیجات پرطرفداری است که بسیار در آشپزی کاربرد دارد.مصرف قسمت‌های سبزرنگ بادمجان باعث رشد تومورهای سرطانی در بدن می‌شود. بادمجان فواید بسیاری دارد و بهتر است قبل پوست کندن حتما ۵ دقیقه آن را در آب بجوشانید، تا مواد سمی زیر پوستش خارج شود.

بادمجانسایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است