اگر این گروه خونی را دارید برای همیشه موفق خواهید بود !

بر اساس مجموعه ای از کتابها در این زمینه ، موفقیت در کار یا ازدواج ممکن است در گروه خونی شما اثر تاثیر بگیرد. در این میان یک گروه خونی وجود دارد که اگر از آن برخوردار باشید میتوانید به موفقیت های بزرگی در زندگی برسید.

اگر این گروه خونی را دارید برای همیشه موفق خواهید بود !


گروه های خونی و خلق و خوی


بر اساس مجموعه ای از کتابها در این زمینه ، موفقیت در کار یا ازدواج ممکن است در گروه خونی شما اثر بگذارد.
به نظر می رسد این نظریه که گروه خونی هر جنبه از شخصیت ، خلق و خوی و توانایی آمیزش را تعیین می کند نظریه کاملی نیست و پوچ است اما مانع از بودن در لیست ده کتاب پرفروش ژاپن در سال 2007 نبوده است.

خون

طبق اطلاعات این کتاب ، یک فرد با گروه خونی A محفوظ ، حساس ، مسئول ، کمال گرا و محتاط است. با نوع B خوش بین ، غیرقابل پیش بینی ، خلاق ، آزاد اندیش و خلاق است. با نوع O روند گرایانه ، پرشور ،دارای اعتماد به نفس و وفادار است. و با نوع AB اجتماعی ، محبوب ، آرام ، منطقی ، انتقادی و تا حدودی بلاتکلیف است.

کدام گرو خونی بیشترین موفقیت را در زندگی کسب میکند !

اما خب جالب است بدانید بیشتر افراد موفق دارای گروه خونیO هستند ویژگی مثبت این افراد شامل وفاداری،اشتیاق و اعتماد بنفس است. تلاش هایشان را درست و بجا انجام میدهند. اغلب رهبران موفقی هستند و قدرت رهبری کردن را به خوبی در خود دارند و میتوانند از طریق آنها به موفقیت های عظیمی در زندگی برسند.

موفقیت

بیشتر بخوانید

آیا این کتاب ها اطلاعات درستی به ما میدهند !
در واقع ، در سال 1927 بود که مفهوم نوع شناسی خون برای اولین بار در ژاپن با انتشار مقاله "مطالعه خلق خوی از طریق گروه خون" توسط دانشمند برجسته تاکی فوروکاوا ظاهر شد.
با این حال ، تنها در دهه 1970 بود که با انتشار اولین کتاب از 30 کتاب محبوب در این زمینه توسط روزنامه نگار ماساهیکو نومی ، تصور قشر وسیعی از جامعه را جلب کرد. از آن زمان ، تعداد زیادی کتاب در این زمینه منتشر شده است در حالی که تعداد بیشتری از شرکت های تجاری نیز محبوبیت محصولات گروه خونی را نقد کرده اند.
گروه خونی


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است