7 ویژگی آزار دهنده خانم ها از نظر آقایان

همه خانم ها به طور عمده دارای ویژگی های بارز و عمده مشترکی هستند که برای آقایان بسیار آزار دهنده و کلافه کننده است. هیچ وقت مردی را نخواهید دید که که از غر زدن های همسر خود احساس رضایت داشته باشد. برخی از این ویژگی ها باعث می شوند که همسرتان از شما خسته شود و شما در چشم او به یک فرد آزار دهنده تبدیل شوید و یا باعث شوند که هیچگاه در چشم مردها دوست داشتنی بنظر نرسید.

7 ویژگی آزار دهنده خانم ها از نظر آقایان

همه خانم ها به طور عمده دارای ویژگی های بارز و عمده مشترکی هستند که برای آقایان بسیار آزار دهنده و کلافه کننده است. هیچ وقت مردی را نخواهید دید که که از غر زدن های همسر خود احساس رضایت داشته باشد. برخی از این ویژگی ها باعث می شوند که همسرتان از شما خسته شود و شما در چشم او به یک فرد آزار دهنده تبدیل شوید و یا باعث شوند که هیچگاه در چشم مردها دوست داشتنی بنظر نرسید.

این ویژگی های پس از مصاحبه با مردان زیادی جمع آوری و تهیه شده است که نشان می دهد مردان از کدام ویژگی های زنان بیش از بقیه ویژگی های آنان خسته هستند و برایشان آزار دهنده است.


1. دیر حاضر شدن: مردان از انتظار بیزار هستند و دیر حاضر شدن را نمی توانند تحمل کنند.

2. شلختگی: مردان از خانم های تمیز و مرتب خوششان می آید تا بی نظمی ذاتی ای که دارند را پوشش دهند.

3. آرایش غلیظ: مردان از آرایش غلیظ فراری اند پس سعی کنید حد تعادل را رعایت کنید.

تزریق ژل

4. تزریق ژل بیش از حد: بهتر است بدانید مردان از تزریق ژل های اغراق آمیز در صورت بیزارند.

5.بد دهن بودن: بد دهن بودن برای هرکسی زننده است اما در نظر بگیرید که یک خانم بد دهن باشد!

6. بلند خندیدن: با صدای خیلی بلند خندیدن در جمع از ظرافت یک خانم کم می کند و مردان نیز خیلی این ویژگی را نمی پسندند.

بلند خندیدن

بیشتر بخوانید


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است