جزء خوانی قرآن کریم (پخش زنده)
 

بعد از خوردن این موز در طی 2 ساعت کشته خواهید شد

خبری بسیار عجیب درباره موزه تسخیر شده توسط عنکبوت ها که بعد از خوردن آن در طی 2ساعت خواهید مرد. این موز که به کشنده ترین موز دنیا معروف است تنها به علت در تماس بودن با نوعی آفت که از دسته ای از عنکبوت ها هستند مرگبار می شود و پس از خوردن می تواند موجب مرگ شما شود.

بعد از خوردن این موز در طی 2 ساعت کشته خواهید شد

خبری بسیار عجیب درباره موزه تسخیر شده توسط عنکبوت ها که بعد از خوردن آن در طی 2ساعت خواهید مرد. این موز که به کشنده ترین موز دنیا معروف است تنها به علت در تماس بودن با نوعی آفت که از دسته ای از عنکبوت ها هستند مرگبار می شود و پس از خوردن می تواند موجب مرگ شما شود.

عنکبوت موز


مصرف این موز در عرض 2 ساعت شما را می کشد. موز در صورتی سمی است که به ترشحات نوعی عنکبوت خطرناک مروف به عنکوب موز آلوده باشد.

لکه های سیاه موز

این نوع عنکبوت از موز تغذیه می کند و با تنیدن تار روی این میوه نقطه های سیه رنگ برجسته ای در آن جا می گذارد. این لکه های سیاه در محل تارهای روی موز حاوی سم عنکبوت هستند و به محض اینکه افراد این موز آلوده را بخورند در صورتی که به موقع درمان نشوند طی دو ساعت خواهند مرد.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است