این رفتار ها شخصیت شما را تخریب می کنند و بی لیاقت جلوه می دهند

وقتی در کودکی تجربه‌ی بدی داشته باشید یا دچار اختلالات روانی باشید، در بعضی مواقع رفتارهای محافظتی از خود نشان می‌دهید تا خود را از تهدیدهای محتمل حفظ کنید. این رفتارها گاهی اوقات باعث می‌شود دیدتان تحت تأثیر قرار بگیرد. مثلاً ممکن است ارزش خود را کم بدانید و حس کنید لیاقت دریافت «چیزهای خوب» را ندارید. در این هنگام است که دست به خود تخریبی می زنید.

این رفتار ها شخصیت شما را تخریب می کنند و بی لیاقت جلوه می دهند

وقتی در کودکی تجربه‌ی بدی داشته باشید یا دچار اختلالات روانی باشید، در بعضی مواقع رفتارهای محافظتی از خود نشان می‌دهید تا خود را از تهدیدهای محتمل حفظ کنید. این رفتارها گاهی اوقات باعث می‌شود دیدتان تحت تأثیر قرار بگیرد. مثلاً ممکن است ارزش خود را کم بدانید و حس کنید لیاقت دریافت «چیزهای خوب» را ندارید. در این هنگام است که دست به خود تخریبی می زنید.

اما کدام رفتارها شما را در این موقعیت قرار می دهند؟


1. وقتی احساس می کنید به کسی نزدیک شده اید او را از خود دور می کنید و یا از او دور می شوید.

2. مسائل مهم را دائم پشت گوش می اندازید.

3.بیش از حد کار می کنید تا زود به خط پایان برسید و هیچ توجهی به نیاز های خود نمی کنید.

4.وقتی نیاز به کمک دارید درخواست کمک نمی کنید و به شدت خسته و کلافه میشوید.

5.نیاز های بقیه را به نسبت نیاز های خودتان در اولویت قرار می دهید.

6. پیشرفت های کوچک زندگی تان را بی ارزش و بی اهمیت می شمارید.

7. مسئولیت اتفاقاتی که درشان دخیل نبوده اید را بر عهده می گیرید.

8. به خاظر اشتباهاتی که مرتکب می شوید دائما خود را سرزنش و دعوا می کنید.

بیشتر بخوانید

9.هر محبتی به سمت خودتان را پس می زنید زیرا حس می کنید لیاقت آن را ندارید.

10.خودتان را با بقیه مقایسه می کنید و از این مقایسه برای ارزش گذاری خودتان استفاد می کنید.


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است