سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز
اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک
نمایش آخرین اخبار شبکه های مجازی و تلگرام بدون محدودیت در تمامی موضوعات HARKHABAR

شاخصها و تقویم اقتصادی و مالی جهان در هفته جاری

سایت طلا : در تقویم اقتصادی و بازارهای مالی جهان در هفته پیش رو، می توان سخنرانی یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا، شاخص تراز تجاری و آمار اشتغال آمریکا و همچنین نرخ بیکاری این کشور را به عنوان مهمترین رویداد اقتصادی تلقی کرد.


به گزارش سایت طلا، شاخص های مهم اقتصادی جهان که در بازارهای مالی و پولی بین المللی بویژه بازار سهام در هفته پیش رو موثر هستند به شرح زیر می باشد:


دوشنبه (4می) 14اردیبهشت

*06:00شاخص مجوز ساخت و ساز های استرالیا( رقم قبلی -3.2% - رقم پیش بینی -1.7%)
06:00شاخص آگهی های شغلی موسسه ANZ استرالیا (رقم قبلی -1.4% )
*06:15 شاخص خرید نهایی مدیران صنعتی HSBC چین ) رقم قبلی 49.2 - رقم پیش بینی 49.4 )
11:45شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا(اسپانیا) (رقم قبلی 54.3 - رقم پیش بینی 54.6)
12:15 شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا(ایتالیا) (رقم قبلی 53.3 - رقم پیش بینی 53.4)
13:00شاخص ضریب اطمینان سرمایه گذاران اروپا (رقم قبلی 20.0 - رقم پیش بینی 19.5)
18:30شاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی 0.2% - رقم پیش بینی 2.1%)
20:55 سخنرانی ایوان یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا
احتمالی ؛ شاخص وام های بانک های آمریکا
بانک های ژاپن و انگلیس تعطیل هستند


سه شنبه (5می) 15اردیبهشت

*06:00 شاخص تراز تجاری استرالیا ( رقم قبلی -1.26B – رقم پیش بینی -0.98B)
*09:00 شاخص نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (رقم قبلی 2.25% - رقم پیش بینی 2.00%)
*09:00 بیانیه بانک مرکزی استرالیا
11:15 شاخص تراز تجاری بودجه عمومی اروپا (فرانسه) (رقم قبلی -23.4B )
*11:30شاخص مدعیان بیمه بیکاری اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی -60.2K - رقم پیش بینی -64.8K)
*13:00 شاخص خرید مدیران بخش ساخت و ساز انگلیس (رقم قبلی 57.8 - رقم پیش بینی 57.6 )
13:30 شاخص پیش بینی های اقتصادی اروپا
13:30شاخص بهای تولید کنندگان اروپا (رقم قبلی 0.5% - رقم پیش بینی 0.3% )
*17:00 شاخص تراز تجاری کانادا (رقم قبلی -1.0B - رقم پیش بینی -0.6B )
*17:00 شاخص تراز تجاری آمریکا (رقم قبلی -35.4B - رقم پیش بینی -39.2B)
18:15 شاخص خرید نهایی مدیران بخش خدمات آمریکا (رقم قبلی57.8 - رقم پیش بینی 57.8 )
*18:30 شاخص خرید مدیران غیرکارخانه ای ISM آمریکا (رقم قبلی 56.5 - رقم پیش بینی 56.2 )
18:30شاخص تجاری سرمایه گذاران آمریکا (رقم قبلی 51.3 - رقم پیش بینی 51.8)
*احتمالی ؛ شاخص بهای موسسه GDT نیوزیلند
(5 تا 7 می – 15 الی 17 اردیبهشت ) شاخص بهای مسکن هالیفیکس انگلیس (رقم قبلی 0.4% - رقم پیش بینی 0.3%)
21:15 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی کانادا
بانک های ژاپن تعطیل هستند


چهارشنبه (6می) 16اردیبهشت

*03:15 شاخص تغییرات اشتغال نیوزیلند (رقم قبلی 1.2% - رقم پیش بینی 0.8% )
*03:15 شاخص نرخ بیکاری نیوزیلند (رقم قبلی 5.7% - رقم پیش بینی 5.5%)
*06:00 شاخص خرده فروشی استرالیا (رقم قبلی 0.7% - رقم پیش بینی 0.4%)
06:15 شاخص خرید مدیران بخش خدمات HSBC چین (رقم قبلی 52.3 - رقم پیش بینی 53.1)
11:45 شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی 57.3 - رقم پیش بینی 57.4)
12:15 شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (ایتالیا) (رقم قبلی 51.6 - رقم پیش بینی 5.21)
12:25 شاخص خرید نهایی مدیران بخش خدمات اروپا (آلمان) (رقم قبلی 54.4 - رقم پیش بینی 54.4)
*13:00 شاخص خرید مدیران بخش خدمات انگلیس (رقم قبلی 58.9 - رقم پیش بینی 58.6)
13:30شاخص خرده فروشی اروپا (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی -0.4%)
*16:45 شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی آمریکا (رقم قبلی 189K - رقم پیش بینی 192K)
17:00 شاخص تمایلات تولیدات بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی -2.2% - رقم پیش بینی -1.7% )
17:00 شاخص تمایلات هزینه های نیروی کار آمریکا (رقم قبلی 4.1% - رقم پیش بینی 4.0%)
*17:45 سخنرانی یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا
*18:30 شاخص خرید مدیران کانادا (رقم قبلی 47.9 - رقم پیش بینی 50.1 )
19:00 شاخص موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا (رقم قبلی 1.9M)
22:00 سخنرانی لاکهارت یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا
بانک های ژاپن تعطیل هستندپنجشنبه (7می) 17اردیبهشت

*06:00 شاخص تغییرات اشتغال استرالیا (رقم قبلی 37.7K - رقم پیش بینی 4.0K)
*06:00شاخص نرخ بیکاری استرالیا (رقم قبلی 6.1% - رقم پیش بینی 6.2%)
*تمام روز؛ انتخابات پارلمان انگلیس
10:30شاخص سفارشات کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی -0.9% - رقم پیش بینی 1.6% )
11:15 شاخص تولیدات صنعتی اروپا(فرانسه) (رقم قبلی 0.0% - رقم پیش بینی 0.1%)
11:15شاخص تراز تجاری اروپا (فرانسه) (رقم قبلی -3.4B - رقم پیش بینی -3.5B )
احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه 10 ساله اروپا (اسپانیا) (رقم قبلی1.28|2.3)
11:30 شاخص ذخایر ارز خارجی سویس (رقم قبلی 522.3B )
*17:00 شاخص مجوز ساخت و ساز کانادا (رقم قبلی -0.9%)
*17:00شاخص مدعیان بیمه بیکاری انگلیس ( رقم قبلی 262K - رقم پیش بینی 275K)
19:00شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا (رقم قبلی 81B)
23:30شاخص کارت های اعتباری مصرف کنندگان آمریکا (رقم قبلی 15.5B - رقم پیش بینی15.8B)


جمعه (8می) 18اردیبهشت

04:20 انتشار بیانیه بانک مرکزی ژاپن
*06:00 بیانیه کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی استرالیا
*احتمالی ؛ شاخص تراز تجاری چین (رقم قبلی 3.1B - رقم پیش بینی 34.5B)
11:45 شاخص بهای مصرف کنندگان سویس (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.1%)
13:00 شاخص تراز تجاری انگلیس (رقم قبلی -10.3B - رقم پیش بینی -9.8B)
*17:00 شاخص تغییرات اشتغال کانادا (رقم قبلی 28.7K)
*17:00 شاخص تغییرات نرخ بیکاری کانادا (رقم قبلی 6.8% )
*17:00شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (رقم قبلی 126K - رقم پیش بینی 231K)
*17:00 شاخص نرخ بیکاری آمریکا (رقم قبلی 5.5% - رقم پیش بینی 5.4% )
17:00شاخص میانگین درآمد ساعتی آمریکا (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.2%)
18:30 شاخص عمده فروشی آمریکا (رقم قبلی 0.3% - رقم پیش بینی 0.3%)
بانک های اروپافرانسه تعطیل هستند


*گفتنی است که ساعت اعلام شده به وقت تهران می باشد و شاخص های مهم و تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان با علامت ستاره مشخص شده است.


انتهای پیام

سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است

پر بحث ترین خبرها
اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا