اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک

بازار خودرو آخر هفته ریزشی بود + قیمت جدید لیست کامل تمام خودروها

بازار خودرو این هفته ریزشی بود و هفته را نیز با کاهش قیمت بیشتر خودروها به پایان رساند، برخی از خودروهای پرطرفدار این هفته تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت را نیز ثبت کردند.

به گزارش سایت طلا، بازار خودرو این هفته ریزشی بود و هفته را نیز با کاهش قیمت بیشتر خودروها به پایان رساند، برخی از خودروهای پرطرفدار این هفته تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت را نیز ثبت کردند. خودروهای میلیاردی نیز گاهی تا ۹۰ میلیون تومان کاهش قیمت روزانه داشتند.

قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا
تیبا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۷۸۳ ---
تیبا ۲ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۸۸۰ ---
ساینا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۷۸۳ ---
ساینا S ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۷,۰۳۵ ۴,۶۷۲
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ ۷,۵۰۰ ۵,۴۲۵
ساینا S اتوماتیک ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ ۸,۷۴۰ ۶,۲۳۶
کوییک ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۶,۷۴۴ ۳,۷۴۶
کوییک اتوماتیک ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۸,۲۷۵ ۶,۳۳۹
کوییک R ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ۶,۸۴۱ ۴,۸۶۹
کوییک R اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۸,۴۳۰ ۵,۵۸۴
کوییک S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۷,۰۷۴ ۵,۱۹۸
شاهین ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۱۱,۷۴۴ ۸,۲۴۰
سایپا ۱۵۱ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۴۲۶ ۴,۲۲۵
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ۵,۵۰۴ ۴,۲۹۰
وانت زامیاد ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۸ ۸,۳۲۴
وانت زامیاد (رادیال) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۱,۰۸۵ ---
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۲۴ ۹,۳۹۹
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۱,۲۲۱ ---
وانت زامیاد دیزل ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ ۱۲,۶۷۴ ۱۰,۷۸۴
وانت پادرا ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۵۹ ۱۱,۶۴۱
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۲ ۱۲,۷۳۳
پیکاپ کارون ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۱۹ ۱۳,۸۳۷
پیکاپ زاگرس ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۶ ۲۴,۱۶۷

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲ ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۱ ۵,۵۲۳
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱۰,۹۸۸ ۶,۴۲۰
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ *** ۱۱,۲۹۸ ---
سورن پلاس (تیپ ۳) ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ *** ۱۱,۷۴۴ ---
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ۱۱,۹۳۸ ۷,۲۱۷
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۱۴۰ ۶,۲۷۹
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۷۴ ۸,۶۸۲
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ ۱۷,۲۴۸ ۱۰,۵۴۴
پژو پارس ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ ۱۰,۶۰۱ ۴,۹۹۶
پژو پارس سفارشی ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ ۱۰,۷۹۵ ۵,۵۸۹
پژو پارس سفارشی ELX ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ ۱۱,۵۸۹ ۶,۲۹۲
پژو پارس TU۵ ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ ۱۲,۸۸۸ ۵,۲۹۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰,۴۴۶ ۴,۱۶۴
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۲۸ ۵,۰۱۹
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ ۱۲,۵۱۹ ۶,۰۱۱
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ ۱۳,۱۷۸ ۶,۱۶۶
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ ۱۴,۱۶۷ ۶,۶۵۵
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۴۵ ۷,۷۵۲
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ *** ۱۸,۸۹۵ ---
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۸ ۸,۰۹۶
رانا پلاس ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۳۹ ۶,۲۲۱
رانا پلاس (پانوراما) ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ ۱۱,۲۴۰ ۶,۶۳۸
تارا دستی ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ ۱۳,۵۶۶ ۷,۶۱۹
تارا اتوماتیک ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۶,۷۶۴ ۹,۵۰۷
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۱۹ ۱۵,۶۰۱
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۳۹ ۱۶,۴۱۵
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۶۲۰ ۱۸,۲۳۶
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۳۵ ۳۰,۰۳۹
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۱۲ ۳۶,۵۳۱
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۱۵ ۲۶,۰۲۷

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X۲۲ دنده ای ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۴ ۱۱,۹۱۹
X۲۲ اتوماتیک ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۷,۱۵۱ ---
X۲۲ پرو اتوماتیک ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰,۷۳۶ ۱۶,۸۷۴
X۵۵ پرو ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۶۰ ۲۴,۲۴۴
آریزو ۵ ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۱۶ ۲۰,۴۴۶
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۴۰
آریزو ۶ پرو ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۲ ۲۷,۷۱۳
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۱۷ ۲۶,۷۴۴
تیگو ۷ پرو ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۵۳ ۳۲,۳۰۶
تیگو ۸ پرو ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۷۰ ۴۳,۹۷۳
تیگو ۸ پرومکس ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۴۳۴ ۵۰,۹۶۹
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۴۰۳ ۵۲,۱۳۲
فونیکس FX (۱.۵) ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۳۸,۵۶۶ ---
فونیکس FX (۱.۶) ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۲۹ ۳۳,۷۲۱

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X۷۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۸۲ ۱۵,۴۸۴
جک J۴ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۷۰ ۱۵,۲۱۳
جک S۳ ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۷۱ ۱۸,۵۰۸
جک S۵ ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۸۹ ۲۹,۹۴۲
کی‌ام‌سی T۸ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۴۰ ۳۱,۹۷۷
کی‌ام‌سی J۷ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۴۰ ۳۳,۹۱۵
کی‌ام‌سی K۷ ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۱۹ ۳۵,۸۵۳

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۱ ۸,۶۸۲
وانت کارا (دو کابین) ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۳ ۹,۰۸۹
وانت کاپرا ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۹۹ ۱۸,۳۹۱
ریسپکت ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۹۵ ۲۰,۹۸۸
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۳۴ ۲۲,۵۵۸
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۰۹ ۲۳,۰۶۲
دیگنیتی پرایم ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۳۴۱ ۲۵,۷۷۵
دیگنیتی پرستیژ ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۸۶۴ ۳۱,۲۲۱
ون باری اینرودز ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۳ ۱۵,۵۰۲

قیمت خودروهای سایر شرکت‌ها

تیگارد X۳۵ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۸۸ ۲۰,۲۵۲
لاماری ایما ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۷۲۹ ۳۰,۱۳۶
آسنا دنده ای ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۶ ۲۰,۳۴۹
مکث تیارا ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۳۳ ۲۳,۲۵۶
مکث کلوت دستی ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۸۹ ۳۰,۹۳۰
مکث کلوت اتوماتیک ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۹۴ ۳۶,۲۹۸
راین R۳ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۳۱ ۱۱,۲۲۱
دایون Y۵ ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۲۷ ۲۴,۱۸۶
فردا T۵ ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۹۲ ۲۵,۳۱۰
سوبا M۴ ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۵۶ ۴۴,۵۷۴
خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد