اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک
 

چگونه در هنگام بروز مشکل در رابطه آن را حل کنیم؟

تمام روابط در هر مرحله ای که باشند ممکن است با چالش های بزرگ و کوچکی رو به رو شوند با این حال حل شدن مشکلات زمانی امکان پذیر است که هر دو حاضر به حل کردن آن باشند و به دنبال مقصر نباشند.

به گزارش سایت طلا، زندگی مشترک هر زوجی می تواند با چالش رو به رو شود اما زمانی رابطه آن ها به سلامت از این چالش عبور می کند که بخواهند آن ها حل کنند و از عبور از این مراحل را نیز بلد باشند.

اگر در رابطه خود با یک چالش بزرگ مواجهه شده اید این راهکارها را فراموش نکنید.

1. پذیرش

بـه افکار و احساسات خـود توجـه داشـته باشید و بـه یـاد داشته باشید که بیشتر وقت هـا ، دليـل رفتـار دیـگـران بـا شـمـا بـه سـبب آشفتگی های ذهنی آن هاست . نـه ناراحتـی خـود را پنهان کنیـد و نـه آن هـا را مقصـر و گناهکار بدانیـد . آگاه باشید که ایـن ناراحتی هـا گـذرا هستند و نبایـد روی رفتار شما تاثیر بگذارند .

زندگی مشترک

2. تامل و بررسی دقیق

تلاش کنیـد پـیـام اصـلـی رفتـار و گفتـار دیگران را تشخیص دهیـد . اجـازه ندهیـد کـه انـرژی منفـی آن هـا بـه شـما منتقـل شود و شرایط را مدیریت کنید .

3. نوشتن
افکار خود را یادداشت و آن ها را ساماندهی کنید . یادداشت کردن افکارتـان بـه شـمـا کـمـک می کنـد آن هـا را ساماندهی کنیـد و آنچـه بـاعـث ناراحتـی شما شده است را رها کنید .

4. کنترل مجدد

مـواردی که می خواهیـد با پارتنرتـان مطـرح کنیـد را کنتـرل و بازبینی کنید تا دیدتان بازتر شود.

5. اقدام موثروقتـی آرام هستید ، بـا ملایمـت بـا طـرف مقابـل تمـاس بگیرید و یا او را ببینیـد و بپرسید برای او چه کاری می توانیـد انجـام دهیـد و حتـی اگـر لازم باشـد بـه حرف هایـش را فقط گوش کنیـد تـا حـرف دلش را برای شما بیان کند .

خبر های فعال سایت 0

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد