اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک
 

5 راهکار که باعث می شود عسل تقلبی بهت نفروشند

عسل یکی از پرخاصیت ترین موادغذایی است که در دنیا وجود دارد اما تمام این خواص در خالی وجود دارند که عسلی که می خورید کاملا طبیعی باشد.

به گزارش سایت طلا، تمامی خواصی که برای عسل گفته می شود تنها در حالتی وجود دارد که شما عسلی را مصرف کنید که طبیعی باشد و اندکی هم ناخالصی نباید در آن وجود داشته باشد.

1. شما می توانید عسل خودتان را به مدت دوساعت و یا بیشتر در فریـز بگذارید ، اگـر عـسـل شـما تغییر شکل داد و پس از قـرار دادن در دمای عادی به حالت عادی بازنگشت در این صورت عسل شما طبیعی نیست . اگر عسـل شـما تغييـر شـكـل نـداد و فقـط سـفـت شـد و بـه حـالـت عـادی بازگشـت در ایـن صـورت عسـل شـمـا عـسـل باکیفیتی است.

2. یکی از راه های تشخیص اصل بودن عسـل ، حرارت دادن است ، زمانـی کـه عـسـل طبیعـی را حـرارت می دهید ، به سـرعت گلوله می زند منتهـا حباب نمی دهد ، درحالی که عسـل مصنوعی به دلـيـل قـد و رطـوبت و همچنین آب اضـافی ، به سـرعت حباب میدهد.

عسل

3. مـزه و طـعـم عـسـل طبیعـی پـس از ميـل کـردن مدت زمـان کوتاهـی احساس می شـود ولـی در عسـل هـای تقلبـی بـه دلیـل اینکه از شیرین کننده ها برای تولید عسـل استفاده می شـود ، طـعـم آن مـدت زمــان زیـادی در دهـان بـاقی می مانـد. و حتی ممکن است مزه آبنبات را احساس کنیم.

4. توجـه داشـته باشـيـد عسـل طبيعـى بـدون اینکـه در آب ولـرم حـل شـود ، در تـه لـيـوان ته نشـين مـی شـود درحالـی که عسـل تقلبی به سرعت در آب حـل مـی شـود و ته نشين نخواهد شد .5. کافی است چند قطـره از عسـل را روی کاغذ بریزید ، به هیچ عنوان جذب کاغذ نخواهد شد ، درحالی که عسـل تقلبی به سرعت روی کاغذ جذب می شود .

خبر های فعال سایت 0

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد