اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک
 

محبوب ترین قهوه های دنیا که تا به حال نخورده اید را بشناسید

قهوه به خودی خود از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است با این حال دارای انواع بسیار مختلفی است که هر کدام به روشی خاص تهیه می شوند.

به گزارش سایت طلا، نوشیدنی قهوه از دانه های قهوه و به طور دقیق تر از پودر قهوه که از آسیاب دانه های به دست می آید تهیه می شود اما تنوع بسیاری در تهیه این نوشیدنی وجود دارد.

1. قهوه ترک

۲ قاشـق چایی خـوری پـودر قهـوه را بـا ۱ فنجـون آب سـرد را شـعله ملايـم بهـم بزنید. اگـر قهوه تـان را شیرین دوسـت داریـد همـان اول ۱ یا ۲ حبـه قـنـد بهـش اضافه کنید.

2. قهوه عربی

آب را در قهوه جـوش عربـی یـا دلـه بریزیـد و بذاریـد روی شعله ملایـم تـا چنـد تـا غـل بـخـورد. بـرای ۳۰ ثانیـه از روی گاز بـرش داریـد و پـودر قهـوه را اضافـه کنـیـد و بذاریـد دم بکشـد بـه مـدت ۱ دقیقـه از روی گاز بـر داریـد و زعفـران يـا هـل آسـیاب شـده را بهـش اضافـه كنيـد بذاريـد يـكـم دیگـر بر روی شعله بماند.

قهوه

3. آمریکانو

با اضافـه کـردن آب جـوش بـه ۲ شـات اسپرسـو درسـت میشـود با استفاده از آیروپرس و آسـیاب خيلـي ريـز قهـوه ، میتوانیـد در خانـه بـدون دسـتگاه اسپرسـو درست کنید.

4. آرزوی مرگ

ایـن قهـوه از دانـه های درسـت می شـود کـه کافئینـش خیلی بیشـتر ازدانه هـای معمولی است و بـه خاطـر طـرز تهیـه مخصوصـش حـدودا ۳ برابـر قهوه هـای عـادی کافئیـن دارد. بـه خاطـر هميـن مصرفـش باید همراه با احتیاط باشد.

5. قهوه هسته خرمااولیـن بـار در شـهـر بـم ایـران درسـت شـده است. بـرای درسـت کـردن ایـن قـهـوه بایـد هسـته های خرمـا را بـا آب داغ شسـت و شـو بدهید و بگذاریـد چــنـد روز زیـر نـور خورشـیـد بمانـد تـا کـامـلا خشک شود سپس آن را آسیاب کنید و با آب جوش حدود یک ربع دم کنید.

خبر های فعال سایت 0

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد