اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک
 

بهترین و پرخاصیت ترین نان ایرانی چه نانی است؟

از بین تمام نان های ایرانی یعنی سنگک، بربری، تافتون و لواش کدام برای سلامتی ما مفید تر است و خاصیت بیشتری دارد؟

در این مطلب می خواهیم با توجه به رژیم های لاغری خواص و مفید بودن نان های ایرانی را با یکدیگر مقایسه کنیم تا افرادی که می خواهند از یک رژیم لاغری برای کاهش وزن خود استفاده کنند بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند.

نان سنگک

با توجه به ارزش غذایی بالای نان سنگک ، از آن به عنوان نانی مفيـد ومقـوی یـاد مـی شـود . یکی از دلایـل اصـلـى خـواص زیـاد نـان سنگک درآرد گنـدم سـبوس داری اسـت کـه بـرای خمیر آن به کار می برند. برخی از خواص نان سنگک عبارتند از : مقـدارزیادی ویتامیـن بايـاتیامین ، پروتئین ، کلسیم و آهـن درنـان سـنگک وجـود دارد. بـه دلیـل اسـتفاده ازفیبـر درترکیبـات ايـن نـان، هضـم آن راحت تـربـوده و همچنیـن برای بیماران دیابتی وقلب و عروقی مفید است .

نان بربری
نان بربری در دسته نانهای نیمه حجيـم قـرار می گیرد . ترکیبـات نـان بـربـری را آرد گنـدم یـا سـفید ( حـاوی سـبوس ) ، آب ، نمـک و مخمـر تشکیل می دهنـد . به دليـل اسـتفاده از سبوس و عـدم وجـود جوش شیرین ، نـان بـربـری دارای ارزش غذایی بالایی است.

نان ایرانی

نام تافتون

یکی از پرمصرف تریـن انـواع نـان است که در رده نـان های مـسـطح قرار می گیرد . در آرد تافتون سبوس کمتـرى نسـبت بـه نـان سـنگک وجـود دارد . ایـن نـان در صـورت پخت مناسب ، بسیارخوش طعـم و معطـر می شـود . معمـولاً بـه دليـل وجـود جوش شیرین ونمک زیـاد ارزش غذایـی پایین تـری در مقایسه با سنگک وبربری دارد .

نان لواش



حـاوی جــوش شـیرین و آرد سفید سبوس است . نـان لـواش مـدت پخـت پایینی دارد، بـه دلیـل مـاندگاری بـالا نگهداری آن ساده تر است . بـه خاطـرحـجـم بـالا و وزن كـم بـرای رژیم هایـی غـذایـی مناسب است .

خبر های فعال سایت 0

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد