تقویم اقتصادی

دوشنبه۲۷ جولای ۲۰۲۰

زماننام شاخصآخرین مقدارپیشبینیاعلامی
04:30AUD سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Kent
12:30EUR شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (ژوئیه)91.693.797.0
12:30EUR شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (ژوئیه)81.385.084.5
12:30EUR شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (ژوئیه)86.389.390.5
17:00USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (ژوئن)3.6%3.5%3.3%
17:00USD شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (ژوئن)15.1%7.2%7.3%

سه شنبه۲۸ جولای ۲۰۲۰

زماننام شاخصآخرین مقدارپیشبینیاعلامی
17:30USD شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (مه)3.9%4.0%3.7%
18:30USD شاخص اطمینان مصرف کننده CB (ژوئیه)98.394.592.6

چهارشنبه۲۹ جولای ۲۰۲۰

زماننام شاخصآخرین مقدارپیشبینیاعلامی
01:00USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)7.544M-1.200M-6.829M
06:00AUD شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه دوم)0.3%-2.0%-1.9%
06:00AUD شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه دوم)2.2%-0.4%-0.3%
06:00AUD شاخص بهای مصرف کننده تعدیل شده (فصلی) (سه ماهه دوم)0.5%0.1%-0.1%
10:00JPY سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی ژاپن - Amamyia
17:00USD تراز تجاری بخش کالا (ژوئن)-75.26B-70.64B
17:00USD شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (ژوئن)-1.7%-0.8%
18:00USD تغییرات هفتگی ذخایر نفتی کوشینگ آمریکا - گزارش Seevol0.769M0.426M
18:30USD شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (ژوئن)44.3%15.0%16.6%
19:00USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)4.892M0.357M-10.612M
19:00USD ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)1.375M0.426M1.309M
22:30USD بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC
22:30USD تعیین نرخ بهره0.25%0.25%0.25%
23:00USD کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا

( امروز ) پنجشنبه۳۰ جولای ۲۰۲۰

زماننام شاخصآخرین مقدارپیشبینیاعلامی
03:15NZD شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئن)41.7%20.4%0.5%
04:20JPY شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن)-12.5%-6.5%-1.2%
05:30NZD شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه)-34.4-31.8
06:00AUD شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (ژوئن)-16.4%1.5%-4.9%
11:30CHF شاخص های پیشرو KOF (ژوئیه)60.675.085.7
12:25EUR تغییرات بیکاری آلمان (ژوئیه)68K43K-18K
12:25EUR نرخ بیکاری (ژوئیه)6.4%6.5%6.4%
12:30EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)-1.8%-10.9%-11.7%
12:30EUR شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)-2.0%-9.0%-10.1%
12:30EUR بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا
13:30EUR نرخ بیکاری (ژوئن)7.7%7.7%7.8%
16:30EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه)0.6%-0.2%-0.5%
17:00USD تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)-5.0%-34.1%-32.9%
17:00USD شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم)1.7%1.1%-2.1%
17:00USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا1,422K1,450K1,434K

جمعه۳۱ جولای ۲۰۲۰

زماننام شاخصآخرین مقدارپیشبینیاعلامی
04:00JPY نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (ژوئن)1.201.16
04:20JPY شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)-8.9%1.2%
05:30CNY گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه)50.950.7
05:30CNY شاخص PMI بخش غیر تولیدی (ژوئیه)54.4
06:00AUD شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (سه ماهه دوم)1.3%
06:00AUD شاخص بهای تولید کننده - PPI (فصلی) (سه ماهه دوم)0.2%
06:00AUD تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (ژوئن)0.1%
10:30GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژوئیه)-0.1%-0.3%
10:30GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه)-1.4%
10:30GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه)-0.1%
10:30GBP شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژوئیه)-1.4%-0.1%
10:30EUR شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (ژوئن)13.9%-3.3%
11:00CHF شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن)6.6%
13:30EUR شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه)0.8%
13:30EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئیه)0.3%0.2%
13:30EUR تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)-3.1%-13.9%
13:30EUR تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی)-3.6%-11.2%
17:00USD شاخص خالص PCE (سالانه) (ژوئن)1.0%1.0%
17:00USD شاخص خالص PCE (ماهانه) (ژوئن)0.1%0.2%
17:00USD شاخص هزینه استخدام (فصلی) (سه ماهه دوم)0.8%0.6%
17:00USD شاخص تورمی PCE (سالانه) (ژوئن)0.5
17:00USD شاخص تورمی PCE (ماهانه) (ژوئن)0.1%
17:00USD مخارج شخصی (ماهانه) (ژوئن)8.2%5.5%
17:00CAD تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مه)-11.6%3.5%
17:00CAD شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (ژوئن)16.4%6.9%
18:15USD شاخص PMI شیکاگو (ژوئیه)36.643.9
18:30USD شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه)72.366.2
18:30USD شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه)73.273.0
21:30USD آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا181
21:30USD آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا251

سایر خبر های مفید در 3 روز گذشته