سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی یزد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یزد

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۷:۳۶:۴۹
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۲۷:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۴۷
اذان ظهر: ۱۲:۰۴:۲۲
غروب آفتاب: ۱۷:۱۸:۱۸
اذان مغرب: ۱۷:۳۶:۴۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۲:۵۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۷:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۰۴:۳۷
غروب آفتاب: ۱۷:۱۹:۱۳
اذان مغرب: ۱۷:۳۷:۴۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۳:۱۱
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹:۵۴
اذان ظهر: ۱۲:۰۴:۵۱
غروب آفتاب: ۱۷:۲۰:۰۸
اذان مغرب: ۱۷:۳۸:۳۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۳:۲۹
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹:۲۶
اذان ظهر: ۱۲:۰۵:۰۴
غروب آفتاب: ۱۷:۲۱:۰۴
اذان مغرب: ۱۷:۳۹:۲۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۳:۴۶
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۰۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۸:۵۵
اذان ظهر: ۱۲:۰۵:۱۶
غروب آفتاب: ۱۷:۲۱:۵۹
اذان مغرب: ۱۷:۴۰:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۴:۰۲
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۵:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۸:۲۳
اذان ظهر: ۱۲:۰۵:۲۸
غروب آفتاب: ۱۷:۲۲:۵۵
اذان مغرب: ۱۷:۴۱:۱۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۴:۱۸
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۵:۱۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۷:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۰۵:۳۹
غروب آفتاب: ۱۷:۲۳:۵۰
اذان مغرب: ۱۷:۴۲:۰۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۴:۳۳