سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی یزد - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق یزد

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷:۲۳
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۲۵:۰۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۵:۵۱
اذان ظهر: ۱۲:۵۷:۳۰
غروب آفتاب: ۱۹:۰۹:۳۸
اذان مغرب: ۱۹:۲۶:۶۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷:۲۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۳:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۴:۳۴
اذان ظهر: ۱۲:۵۷:۱۲
غروب آفتاب: ۱۹:۱۰:۱۹
اذان مغرب: ۱۹:۲۷:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۷:۰۱
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۲:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۳:۱۷
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۰:۵۹
اذان مغرب: ۱۹:۲۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۴۰
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۰:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲:۰۱
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۳۶
غروب آفتاب: ۱۹:۱۱:۴۰
اذان مغرب: ۱۹:۲۹:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶:۱۸
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۹:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۴۵
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۱۲:۲۰
اذان مغرب: ۱۹:۲۹:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۵۶
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۸:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۲۹
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۰۰
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۰۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۰:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۳۴
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۶:۴۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۱۳
اذان ظهر: ۱۲:۵۵:۴۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۳:۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۱:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۵:۱۲