سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی گرگان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگان

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۲۱
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۳۴:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۳۱
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۴۲
غروب آفتاب: ۱۹:۴۴:۲۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۳:۵۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۲۱

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۵:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۳۰
غروب آفتاب: ۱۹:۴۳:۰۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۲:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۱۹
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۶:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰:۱۰
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۴۱:۵۵
اذان مغرب: ۲۰:۰۱:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۱۷
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۷:۴۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰:۵۹
اذان ظهر: ۱۲:۵۶:۰۵
غروب آفتاب: ۱۹:۴۰:۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۰۰:۰۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۱۴
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۳۸:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۱:۴۹
اذان ظهر: ۱۲:۵۵:۵۲
غروب آفتاب: ۱۹:۳۹:۲۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۸:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۱۱
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲:۳۸
اذان ظهر: ۱۲:۵۵:۳۸
غروب آفتاب: ۱۹:۳۸:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۵۷:۲۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۰۷
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۱:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۲۷
اذان ظهر: ۱۲:۵۵:۲۴
غروب آفتاب: ۱۹:۳۶:۴۸
اذان مغرب: ۱۹:۵۶:۰۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۹:۰۲