دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی گرگان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق گرگان

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۱۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۴۲:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۲:۴۰
اذان ظهر: ۱۲:۵۳:۰۸
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۱۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۱۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۴۲:۵۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۲:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۵۳:۲۱
غروب آفتاب: ۲۰:۱۳:۵۷
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۳۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۲۸
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۴۳:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۲:۵۸
اذان ظهر: ۱۲:۵۳:۳۴
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۱۲
اذان مغرب: ۲۰:۳۵:۵۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۳۹
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۴۳:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۳:۰۹
اذان ظهر: ۱۲:۵۳:۴۷
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۲۶
اذان مغرب: ۲۰:۳۶:۰۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۸:۵۱
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۴۳:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۳:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۵۴:۰۰
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۳۹
اذان مغرب: ۲۰:۳۶:۱۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۹:۰۴
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۴۳:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۳:۳۶
اذان ظهر: ۱۲:۵۴:۱۳
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۳۶:۲۸
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۹:۱۷
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۴۴:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۳۳:۵۲
اذان ظهر: ۱۲:۵۴:۲۶
غروب آفتاب: ۲۰:۱۴:۵۸
اذان مغرب: ۲۰:۳۶:۳۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۹:۳۰