سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرمانشاه - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمانشاه

امروز سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹
          مصادف با ۳ صفر ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۳۵:۵۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۴۷:۲۵
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۵۲
اذان ظهر: ۱۲:۱۴:۱۷
غروب آفتاب: ۱۸:۱۸:۱۰
اذان مغرب: ۱۸:۳۵:۵۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۴۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰:۳۴
اذان ظهر: ۱۲:۱۳:۵۵
غروب آفتاب: ۱۸:۱۶:۴۵
اذان مغرب: ۱۸:۳۴:۳۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۲۹
پنجشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۱:۱۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۳:۳۵
غروب آفتاب: ۱۸:۱۵:۲۰
اذان مغرب: ۱۸:۳۳:۰۶
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۲:۱۰
جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۹:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲:۰۰
اذان ظهر: ۱۲:۱۳:۱۴
غروب آفتاب: ۱۸:۱۳:۵۶
اذان مغرب: ۱۸:۳۱:۴۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱:۵۱
شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۰:۳۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۲:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۱۲:۵۳
غروب آفتاب: ۱۸:۱۲:۳۱
اذان مغرب: ۱۸:۳۰:۱۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱:۳۳
يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۱:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳:۲۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۲:۳۳
غروب آفتاب: ۱۸:۱۱:۰۷
اذان مغرب: ۱۸:۲۸:۵۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۱:۱۴
دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۲:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴:۱۰
اذان ظهر: ۱۲:۱۲:۱۳
غروب آفتاب: ۱۸:۰۹:۴۳
اذان مغرب: ۱۸:۲۷:۲۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۰:۵۵