سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرمانشاه - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمانشاه

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
اذان مغرب: ۱۸:۰۱:۴۷
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۵۹:۰۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۴:۴۷
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۳۳
غروب آفتاب: ۱۷:۴۲:۴۱
اذان مغرب: ۱۸:۰۱:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۰:۵۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۸:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۴:۱۷
اذان ظهر: ۱۲:۳۳:۴۷
غروب آفتاب: ۱۷:۴۳:۴۰
اذان مغرب: ۱۸:۰۲:۴۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۱:۱۱
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۸:۱۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۳:۴۶
اذان ظهر: ۱۲:۳۴:۰۱
غروب آفتاب: ۱۷:۴۴:۴۰
اذان مغرب: ۱۸:۰۳:۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۱:۲۹
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۷:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۳:۱۳
اذان ظهر: ۱۲:۳۴:۱۴
غروب آفتاب: ۱۷:۴۵:۴۰
اذان مغرب: ۱۸:۰۴:۳۹
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۱:۴۷
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۷:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۲:۳۸
اذان ظهر: ۱۲:۳۴:۲۷
غروب آفتاب: ۱۷:۴۶:۳۹
اذان مغرب: ۱۸:۰۵:۳۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۰۳
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۶:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۲:۰۱
اذان ظهر: ۱۲:۳۴:۳۸
غروب آفتاب: ۱۷:۴۷:۳۹
اذان مغرب: ۱۸:۰۶:۳۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۱۹
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۵۶:۲۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۲۱:۲۳
اذان ظهر: ۱۲:۳۴:۴۹
غروب آفتاب: ۱۷:۴۸:۳۹
اذان مغرب: ۱۸:۰۷:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۵۲:۳۴