سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرمان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمان

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۱۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۱۶:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵:۳۴
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۳۹
غروب آفتاب: ۱۸:۵۸:۱۳
اذان مغرب: ۱۹:۱۵:۱۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۷:۱۶

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۵:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۴:۲۱
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۵۸:۴۹
اذان مغرب: ۱۹:۱۵:۵۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۶:۵۵
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۳:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۳:۰۸
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۰۳
غروب آفتاب: ۱۸:۵۹:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۱۶:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۶:۳۳
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۲:۲۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۱:۵۵
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۴۵
غروب آفتاب: ۱۹:۰۰:۰۳
اذان مغرب: ۱۹:۱۷:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۶:۱۲
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰:۴۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۰۰:۴۰
اذان مغرب: ۱۹:۱۷:۴۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۵:۵۰
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۹:۴۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۹:۳۰
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۱۰
غروب آفتاب: ۱۹:۰۱:۱۷
اذان مغرب: ۱۹:۱۸:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۵:۲۹
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۸:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۱۸
اذان ظهر: ۱۲:۴۴:۵۲
غروب آفتاب: ۱۹:۰۱:۵۴
اذان مغرب: ۱۹:۱۹:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۵:۰۷