سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرمان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرمان

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۱۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۴۳:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۱۱
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۴:۰۲
اذان مغرب: ۱۹:۴۱:۵۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۳۷

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۴:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸:۴۷
اذان ظهر: ۱۲:۴۶:۰۶
غروب آفتاب: ۱۹:۲۳:۰۲
اذان مغرب: ۱۹:۴۰:۵۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۳۲
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۴:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۲۲:۰۲
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۵۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۲۷
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۵:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۹:۵۸
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۴۱
غروب آفتاب: ۱۹:۲۱:۰۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۸:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۲۱
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۶:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰:۳۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۲۸
غروب آفتاب: ۱۹:۱۹:۵۸
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۴۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۱۵
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۷:۲۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۱:۰۸
اذان ظهر: ۱۲:۴۵:۱۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۵۵
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۳۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۰۸
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۴۸:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۱:۴۳
اذان ظهر: ۱۲:۴۴:۶۰
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۵۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۵:۳۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۰۳:۰۰