سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرج - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرج

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۵۸
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۳:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۸:۰۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۰۵
غروب آفتاب: ۱۹:۲۴:۴۴
اذان مغرب: ۱۹:۴۲:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۵۸

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۱:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۶:۳۵
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۴۷
غروب آفتاب: ۱۹:۲۵:۳۴
اذان مغرب: ۱۹:۴۳:۴۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۳۵
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۰:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۵:۰۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۲۶:۲۴
اذان مغرب: ۱۹:۴۴:۳۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۱۳
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۸:۲۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۳:۴۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۱۱
غروب آفتاب: ۱۹:۲۷:۱۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۵:۲۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۵۰
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۶:۵۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۲:۱۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۲۸:۰۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۶:۱۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۷
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۵:۱۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰:۵۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۳۶
غروب آفتاب: ۱۹:۲۸:۵۳
اذان مغرب: ۱۹:۴۷:۱۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۰۴
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۲۳:۴۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۲۹:۴۲
اذان مغرب: ۱۹:۴۸:۰۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۶:۴۱