سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرج - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرج

امروز شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
          مصادف با ۸ جمادى الآخرة ۱۴۴۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۴:۳۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۲:۱۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۷:۵۹
غروب آفتاب: ۱۷:۲۴:۰۱
اذان مغرب: ۱۷:۴۳:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۴:۳۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۳۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۴۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۱۳
غروب آفتاب: ۱۷:۲۵:۰۳
اذان مغرب: ۱۷:۴۴:۳۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۴:۴۹
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۰۹
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱:۱۳
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۲۷
غروب آفتاب: ۱۷:۲۶:۰۶
اذان مغرب: ۱۷:۴۵:۳۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۰۸
سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۰:۳۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۴۰
غروب آفتاب: ۱۷:۲۷:۰۸
اذان مغرب: ۱۷:۴۶:۳۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۲۵
چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۳:۱۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۹:۵۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۸:۵۳
غروب آفتاب: ۱۷:۲۸:۱۱
اذان مغرب: ۱۷:۴۷:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۴۲
پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۲:۴۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۹:۲۰
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۰۴
غروب آفتاب: ۱۷:۲۹:۱۴
اذان مغرب: ۱۷:۴۸:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۵:۵۸
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۲:۱۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸:۳۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۹:۱۵
غروب آفتاب: ۱۷:۳۰:۱۷
اذان مغرب: ۱۷:۴۹:۳۲
نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۶:۱۳