سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی کرج - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کرج

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۱۵
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۵۱:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۴:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۴۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۶:۴۴
اذان مغرب: ۲۰:۱۵:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۱۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۲:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۵:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۳۳
غروب آفتاب: ۱۹:۵۵:۳۲
اذان مغرب: ۲۰:۱۴:۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۱۳
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۴:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۵:۵۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۲۰
غروب آفتاب: ۱۹:۵۴:۲۰
اذان مغرب: ۲۰:۱۳:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۱۰
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۵:۰۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶:۳۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۰:۰۷
غروب آفتاب: ۱۹:۵۳:۰۷
اذان مغرب: ۲۰:۱۲:۱۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۰۷
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۶:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷:۲۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۵۱:۵۳
اذان مغرب: ۲۰:۱۰:۵۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۴:۰۳
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۴۰
غروب آفتاب: ۱۹:۵۰:۳۹
اذان مغرب: ۲۰:۰۹:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۵۸
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۴:۵۸:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۸:۵۸
اذان ظهر: ۱۳:۰۹:۲۶
غروب آفتاب: ۱۹:۴۹:۲۳
اذان مغرب: ۲۰:۰۸:۱۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۵۳