سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی همدان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همدان

امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
          مصادف با ۲۳ ذي الحجة ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۵۲
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۰۴:۴۷
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۵:۴۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۳
غروب آفتاب: ۲۰:۰۴:۵۶
اذان مغرب: ۲۰:۲۳:۵۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۵۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۵:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۶:۲۷
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۲۲
غروب آفتاب: ۲۰:۰۳:۴۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۲:۴۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۴۹
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۶:۵۳
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۷:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۰۹
غروب آفتاب: ۲۰:۰۲:۳۸
اذان مغرب: ۲۰:۲۱:۲۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۴۶
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۷:۵۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۷:۵۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۵۶
غروب آفتاب: ۲۰:۰۱:۲۷
اذان مغرب: ۲۰:۲۰:۱۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۴۲
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۰۸:۵۹
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸:۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۴۳
غروب آفتاب: ۲۰:۰۰:۱۵
اذان مغرب: ۲۰:۱۸:۶۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۳۷
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۰:۰۱
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹:۲۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۲۹
غروب آفتاب: ۱۹:۵۹:۰۳
اذان مغرب: ۲۰:۱۷:۴۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۳۲
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۱۱:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۰:۱۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۱۵
غروب آفتاب: ۱۹:۵۷:۴۹
اذان مغرب: ۲۰:۱۶:۲۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۴:۲۶