سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

اوقات شرعی همدان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق همدان

امروز شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹
          مصادف با ۲ شعبان ۱۴۴۱
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۹:۲۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۴۴:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۵۴
غروب آفتاب: ۱۹:۳۴:۰۹
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۰۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۹:۲۰

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۲:۶۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۶:۴۹
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۳۶
غروب آفتاب: ۱۹:۳۴:۵۶
اذان مغرب: ۱۹:۵۲:۵۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۵۸
دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۴۱:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۵:۲۵
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۱۸
غروب آفتاب: ۱۹:۳۵:۴۴
اذان مغرب: ۱۹:۵۳:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۳۶
سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۹:۵۵
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۰۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۰۰
غروب آفتاب: ۱۹:۳۶:۳۱
اذان مغرب: ۱۹:۵۴:۳۲
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۸:۱۳
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۸:۲۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۳۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۴۲
غروب آفتاب: ۱۹:۳۷:۱۸
اذان مغرب: ۱۹:۵۵:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۷:۵۱
پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۵۰
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۱:۱۶
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۲۵
غروب آفتاب: ۱۹:۳۸:۰۶
اذان مغرب: ۱۹:۵۶:۰۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۷:۲۸
جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۱۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۰۷
غروب آفتاب: ۱۹:۳۸:۵۳
اذان مغرب: ۱۹:۵۶:۵۷
نیمه شب شرعی: ۰۰:۳۷:۰۵