سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

اوقات شرعی نیر اردبیل - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیر اردبیل

امروز پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۸ محرم ۱۴۴۱
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۱۴
التماس دعا
اذان صبح: ۰۵:۳۵:۳۳
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲:۴۰
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۵۵
غروب آفتاب: ۱۹:۲۰:۳۴
اذان مغرب: ۱۹:۳۹:۱۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۸:۰۳

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۳۶:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳:۳۲
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۳۴
غروب آفتاب: ۱۹:۱۸:۶۰
اذان مغرب: ۱۹:۳۷:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۴۶
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۵:۳۷:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴:۲۳
اذان ظهر: ۱۳:۱۱:۱۳
غروب آفتاب: ۱۹:۱۷:۲۶
اذان مغرب: ۱۹:۳۶:۰۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۷:۲۸
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۸:۳۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵:۱۵
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۵۱
غروب آفتاب: ۱۸:۱۵:۵۱
اذان مغرب: ۱۸:۳۴:۳۰
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۷:۱۰
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۳۹:۲۸
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۰۷
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۳۰
غروب آفتاب: ۱۸:۱۴:۱۷
اذان مغرب: ۱۸:۳۲:۵۵
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۵۳
سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۰:۲۶
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶:۵۹
اذان ظهر: ۱۲:۱۰:۰۹
غروب آفتاب: ۱۸:۱۲:۴۳
اذان مغرب: ۱۸:۳۱:۲۱
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۳۵
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۴۱:۲۴
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۷:۵۱
اذان ظهر: ۱۲:۰۹:۴۸
غروب آفتاب: ۱۸:۱۱:۰۹
اذان مغرب: ۱۸:۲۹:۴۷
نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۱۶