دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی نیر اردبیل - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نیر اردبیل

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۵:۲۰
التماس دعا
اذان صبح: ۰۴:۰۱:۳۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴:۵۹
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۰۴
غروب آفتاب: ۲۰:۴۳:۱۱
اذان مغرب: ۲۱:۰۵:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۲۲

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۱:۳۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۰۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۱۷
غروب آفتاب: ۲۰:۴۳:۲۸
اذان مغرب: ۲۱:۰۵:۳۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۳۲
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۱:۴۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۱۷
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۳۰
غروب آفتاب: ۲۰:۴۳:۴۴
اذان مغرب: ۲۱:۰۵:۵۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۴۴
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۱:۵۴
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۲۸
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۴۳
غروب آفتاب: ۲۰:۴۳:۵۸
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۰۸
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲:۵۶
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۲:۰۷
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۴۱
اذان ظهر: ۱۳:۱۹:۵۶
غروب آفتاب: ۲۰:۴۴:۱۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۲۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۰۸
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۲:۲۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۵:۵۶
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۰۹
غروب آفتاب: ۲۰:۴۴:۲۱
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۳۰
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۲۱
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۴:۰۲:۴۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۶:۱۲
اذان ظهر: ۱۳:۲۰:۲۲
غروب آفتاب: ۲۰:۴۴:۳۰
اذان مغرب: ۲۱:۰۶:۳۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳:۳۵