دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ). جدید ترین ژورنال طلا و جواهرات

اوقات شرعی نوشهر - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نوشهر

امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
          مصادف با ۱۳ شوال ۱۴۴۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۲۶
التماس دعا
اذان صبح: ۰۳:۵۵:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۴:۵۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب: ۲۰:۲۴:۵۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۲۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۱۵

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۵:۴۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵:۰۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۰۵
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۰۸
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۴۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۲۶
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۵:۵۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵:۱۳
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۱۸
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۲۴
اذان مغرب: ۲۰:۴۶:۵۹
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۳۸
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۶:۰۲
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵:۲۴
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۳۱
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۳۸
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۱۳
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۰:۵۰
شنبه ۰۱ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۶:۱۵
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵:۳۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۴۴
غروب آفتاب: ۲۰:۲۵:۵۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۲۵
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۰۳
يکشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۶:۳۱
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵:۵۱
اذان ظهر: ۱۳:۰۵:۵۷
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۰۱
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۳۶
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۱۶
دوشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۸
اذان صبح: ۰۳:۵۶:۴۸
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۶:۰۷
اذان ظهر: ۱۳:۰۶:۱۰
غروب آفتاب: ۲۰:۲۶:۱۰
اذان مغرب: ۲۰:۴۷:۴۴
نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱:۲۹